Felles aksjonsstøtteverktøy: Lær mer om vårens pilot

Blå logo på hvit bakgrunn
Blå logo på hvit bakgrunn

Prosjektet for utvikling av nytt felles aksjonsstøtteverktøy holdt i forrige uke to informasjonsmøter om piloten som skal gå i Sør-vest politidistrikt denne våren.

Oppmøtet var bra når prosjektet inviterte til flere Teamsmøter om piloten i forrige uke.

Formålet med møtet var å sørge for at brukere i Sør-vest er informert om hva som skjer framover. Når skjer opplæring, når starter operativ bruk og hva betyr det for de i distriktet som skal bruke verktøyet. 

Møtet var delt i en informasjonsbolk, og etterfulgt av spørsmål som deltakerne skrev inn i chat’en.

− Vi er nå i en test- og utviklingsfase, som skal klargjøre oss for piloten som snart kommer. Vi har gjennomført to store øvelser, og skal ha en tredje og siste øvelse, i midten av februar, forklarte Per Olaf Torkildsen fra Hovedredningssentralen. Han er prosjektleder for utviklingen av felles aksjonsstøtteverktøy.

Øvelsene har vært viktige for at verktøyet skal bli klart til bruk.

− Det er likevel viktig å være klar over at selv om vi nå skal i gang med å rulle ut piloten betyr ikke det alt er spikret ennå. Det vil fortsatt være spørsmål og ting vi ikke kan svare på. Det overordna er likevel på plass, og i informasjonsmøtet går vi gjennom planene som er lagt for hvordan vi skal komme i gang med piloten i Sør-vest, fortalte Torkildsen. 

Hvem er med?

De som skal delta i piloten er de organisasjoner og etater som geografisk hører inn under Sør-vest politidistrikt, med følgende politistasjonsdistrikter: Stord, Haugesund, Karmøy, Etne og Vindafjord, Sauda og Suldal, Søre Ryfylke, Sandnes, Stavanger, Jæren og Egersund.

De tre stegene i piloteringen

Felles innføring og opplæring

Det blir felles opplæring for representanter i fra alle de deltakende partene. Denne foregår over to ettermiddager, 11. og 12. mars. Hver organisasjon stiller med 2-4 representanter, og alle deltakere møter begge dagene. Disse personene blir superbrukere i systemet.

Opplæringen blir gjennomført som to fysiske samlinger hos HRS på Sola, og målet er å sørge for lik innføring for alle organisasjoner. 

Disse representantene skal deretter selv gjennomføre videre innføring og opplæring. Representantene lærer opp opplæringsansvarlige i sine organisasjoner, etter prinsippet om «train the trainers». Her vil det trolig ha stor verdi i å samarbeide lokalt, på tvers av organisasjonene, slik at man hjelper hverandre. Målet er å sikre en robust rigg, og at alle får god nok opplæring.

Praktisk bruk og øvelser

Praktisk bruk og øvelser er et viktig prinsipp i utrullingen. Vi skal få et nytt digitalt verktøy vi skal arbeide i. Det er derfor viktig at organisasjonene gjennomfører øvelser på tvers av organisasjonene, for å trene samhandling i systemet og øve på hvordan man bruker det. Målet er at brukerne skal bli trygge på bruk av verktøyet.

Felles overgang til operativ bruk

Etter at alle har fått opplæring og har fått øvd, kommer vi til siste steg. Da blir det en samtidig, felles overgang til operativ bruk av aksjonsstøtteverktøyet. Det vil settes en felles dato for når tjenesten skal tas i bruk. Når dette blir vil bestemmes underveis i piloten etter hvert som vi evaluerer utrullingen. Distriktet må selv være med på å bestemme når de føler seg klare og trygge på å ta det i bruk. Målet er å sikre at alle organisasjonene bruker ett felles system i redningsaksjoner fra samme tidspunkt

Hjelp underveis

Det blir satt opp kommunikasjons- og supportlinjer vil settes opp og informeres om under opplæringen. Alle skal være sikre på hvor de kan henvende seg om de har spørsmål underveis.

Hvilke enheter skal vi bruke?

Det bil være mulig å bruke både telefoner, PC og nettbrett. Man kan bruke private enheter og man kan bruke det utstyret organisasjonene selv disponerer. Det vil være personlige brukere som man logger av når man er ferdig med å bruke en felles enhet.

− Vi tester fortsatt hvilke versjoner av hardware vi kan bruke, fortalte Christian Mortensen. Han er en av Røde Kors-representantene i den operative ekspertgruppa som har jobbet tett på utviklingsarbeidet. Det kommer en oversikt over dette på dette etter hvert, men det viktigste nå er at alt tyder på at systemet vil kunne brukes på de enhetene som finnes ute i organisasjonene.

Se hele møtet

Spørsmål og svar

Dette er bare et lite knippe av spørsmålene som ble stilt i møtene. For fullstendig oversikt over spørsmål og svar, se opptak av det siste møtet, fra ca. 14.25 inn i opptaket.

Hvor lang tid tar opplæringen?

Vi har ikke et helt eksakt fasitsvar, men vi estimerer om lag en time for mannskap, ca 1 ½ for de som sitter i KO. Opplæringen vil trolig gå forholdsvis raskt, men jo mer man bruker systemet og øver, få erfaring med systemet, slik at man kan jobbe bedre og mer effektivt i systemet. Erfaring fra opplæring i pilot er noe av det vi tar med oss når systemet senere skal rulles ut i hele landet.

Blir det nivåstyring av systemet?

Ja, det blir tilgangsstyring av hvem som har tilgang til hvilke funksjoner i sin rolle. Man tar utgangspunkt i medlems- eller ansattregisteret til organisasjonene og etatene som er med i systemet. Som mannskap har du tilgang til noen roller, og har du en lederfunksjon i KO har du flere tilganger. Det blir også tilgangsnivå for administrative ledere, som vil ha tilgang til å se på tidligere aksjoner (dette vil være lukket for andre).

Kan alle se alle aksjoner?

Nei, dette er tilgangsstyrt. Alle kan ikke se alt. Det er bare de som er lagt inn i aksjonen som kan se informasjonen som ligger der. Dette handler om informasjonssikkerhet og personvern. Du får se det du trenger i forhold til din rolle og funksjon i aksjonen. 

Personlig bruker – blir det en kobling til BankID for å verifisere identitet?

Ja, siden det er personlig bruker må vi ha sikkerhet for å verifisere riktig tilgang. For private enheter blir du bedt om å registrere en pinkode eller biometri når du logger deg på første gang. Denne vil da være gyldig i tre måneder, deretter må du logge deg på med BankID på nytt.

Når kan bruker nettleser på PC må man inn med BankID hver gang. Politiet skal bruke AD til sikker innlogging.

Fungerer systemet på både Android og iPhone?

Ja.

Når kommer Aksjon-knappen i FRR for oss i Rogaland?

Den kommer innen 11. mars for superbrukerne, og så har vi ikke definert datoen for når den slippes for resten av brukerne i Sør-vest PD. Dette må vi avklare i detalj med politiet og lederne i de respektive organisasjonene når vi ser at det de er klare for det.

Må alle gis tilgang til hver enkelt aksjon enkeltvis?

Som leder må man ikke sitte og gi aktivt tilgang. Når det går ut en varsling blir det sendt ut en kode. Går du da inn i systemet får du mulighet til å velge å delta i aksjon, og da legger du inn koden. Når den er lagt inn får du tilgang til aksjonen. Da kommer du også opp på lista over mannskaper i systemet, og de som sitter i KO ser tydelig hvem som er logget på.

Tre mennesker ser på en skjerm
Informasjonsmøtene om piloten ble kjørt i flere omganger på Teams. Det første møtet ble holdt av Stig Mebust (NRH), Per Olaf Torkildsen (HRS), Marte Halvorsen (Røde Kors). Christian Mortensen (Røde Kors) vises ikke på dette skjermbildet, men var også med på møtet.

Om felles aksjonsstøtteverktøy

Det overordnede formålet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivtet i gjennomføring av søk- og redningsoppdrag i Norge, foreløpig primært knyttet til søk etter savnet person på land.

Verkøyet utvikles av BarentsWatch, og bygger videre på andre tjenester de står bak, som Felles ressursregister & Sporing og samhandling. Prosjektleder er Hovedredningsssentralen, men felles aksjonssstøtte utvikles i tett samarbeid mellom HRS, BarentsWatch og brukerne, dvs. politiet og de frivillige redningsorganisasjonene.

Etter to år med utvikling skal prosjektet våren 2024 over i en ny fase der verktøyet skal tas i bruk i Sør-vest politidistrikt som en pilot. Går alt etter planen kan verktøyet rulles ut til alle landet politidistrikt i løpet av høsten 2024.

Du finner mer informasjon om felles aksjonsstøtteverktøy hos Hovedredningssentralen.

Publisert i