Hospitering hos HRS NN

Fra 26.09.2016 til 30.09.2016


Utveksling av redningsledere mellom de to Hovedredningssentralene

En redningsleder fra HRS SN hospiterer hos HRS NN denne uka.