Fagdag atomberedskap

Fra 10.10.2016 til 10.10.2016


Statens Strålevern arrangerer fagdag

Statens Strålevern har et nært samarbeid med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan og som sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap jobber de med å samordne atomberedskapen i Norge. Fagdagen arrangeres hos Forsvarets operative Hovedkvarter på Reiten ved Bodø.

HRS NN deltar.