Fagdag atomberedskap

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Statens Strålevern har et nært samarbeid med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan og som sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap jobber de med å samordne atomberedskapen i Norge. Fagdagen arrangeres hos Forsvarets operative Hovedkvarter på Reiten ved Bodø.

HRS NN deltar.

Publisert i