Hovedredningssentralen lyser ut stilling som prosjektkoordinator

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

 

HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE BODØ (HRS N-N)

Hovedredningssentralen Nord-Norge i Bodø har ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Nord-Norge og på Svalbard, samt fører tilsyn med lokale redningssentraler (LRS) i landsdelen og på Svalbard. HRS N-N har i dag 22 tilsatte, og har sine lokaler i Jakhelln brygge i Bodø sentrum.

HRS N-N utlyser en stilling med fem års varighet som

Prosjektkoordinator ARCSAR

med tiltredelse etter nærmere avtale med arbeidsgiver.

ARCSAR prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forskningsprogram og har en ramme på 3,5 millioner euro over fem år. ARCSAR er et internasjonalt innovasjonsnettverk innenfor samfunnssikkerhet med fokus på søk- og redning og oljevern i regionen som omfatter Arktis og Nordlige Atlanterhavet. Det er 21 partnere i prosjektet som ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge. Alle land i Arktis med unntak av Danmark er representert i prosjektet. I tillegg kommer Tyskland, Storbritannia, Irland, Italia og New Zealand. Partnerne er en blanding av søk- og redningsaktører, oljevernaktører, forsknings og utdanningsinstitusjoner og næringslivsaktører. Den utlyste stillingen er primært knyttet til dette prosjektet, og er derfor midlertidig med fem års varighet.

Du må regne med å måtte reise noe i forbindelse med jobben

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering av ARCSAR (EU Horizon 2020 prosjekt), herunder holde partnerne oppdaterte og sørge for å sikre at prosjektpartnerne leverer på arbeidspakker og arbeidsoppgaver i henhold til prosjektplan, og at de ellers følger opp sine forpliktelser
 • innhente ARCSAR prosjektrapporter for verifisering av riktig konsistens, samt sørge for riktig distribusjon av rapporter og andre leveranser i prosjektet
 • saksbehandling, prosjektrapportering og føring av prosjektregnskap etter EUs administrative bestemmelser for Horizon 2020 prosjekter
 • sørge for å holde websider, adresselister og lister over kontaktpersoner oppdatert og tilgjengelig for partnerne og andre interessehavere
 • planlegging og gjennomføring av prosjektmøter, konferanser, øvelser og seminarer
 • koordinering av andre mindre prosjekter etter behov
 • annet forefallende arbeid av administrativ karakter.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • relevant praksis fra prosjektstyring og prosjektarbeid
 • kjennskap til EUs bestemmelser for prosjektarbeid og rapportering
 • kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling
 • kjennskap til føring av prosjektregnskap
 • erfaring fra beredskapsorganisasjoner
 • meget god engelsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • selvstendig og handlekraftig med evne til å ta initiativ
 • gode kontaktskapende evner
 • god evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne.

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø
 • personlig og faglig utvikling innenfor et bredt innovasjonsnettverk av internasjonale samfunnssikkerhetsaktører, forsknings- og utviklingsaktører, samt næringslivsaktører
 • fleksibel arbeidstid
 • HRS NN er en IA-bedrift.
 • bedriftshelsetjeneste
 • arbeidssted i lyse og moderne lokaler i Bodø sentrum
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Lønnsforhold:

Konkurransedyktig lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Andre forhold

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig iht sikkerhetsloven.

Det er prøvetid på seks måneder

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli tlf. 75 55 93 01 eller 92 88 71 17.

For nærmere informasjon om Hovedredningssentralen, se vår Web-side www.hovedredningssentralen.no.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. HRS NN kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad sendes Hovedredningssentralen Nord-Norge, postboks 1016, 8001 Bodø eller elektronisk til ts@jrcc-bodoe.no. For å bli vurdert som søker må du legge ved kopi av CV og vitnemål/attester ved den skriftlige eller elektroniske søknaden.

Søknadsfrist; 14 juni 2018  

Publisert i