Redningsaksjon i Barentshavet er avsluttet

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Søket etter det savnede besetningsmedlemmet fra KV Nordkapp fortsatte frem til morgentimene søndag 6. mai, men uten funn. Det regnes nå ikke lengre som mulig å finne den savnede i live, så redningsaksjonen gikk klokken 0900 over til å være et søk etter antatt omkommet. De sivile fartøyene er dimittert, mens de to kystvaktfartøyene Nordkapp og Barentshav fortsetter søket.

Forsvaret har informert savnedes pårørende.

Søk etter antatt omkommet-ordningen (SEAO-ordningen) administreres av politiet. Ansvaret for søket ligger derfor nå hos Nordland politidistrikt, og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) har avsluttet sitt engasjement i saken.

HRS NN er svært takknemlig overfor alle de fartøyene som gikk ut av fisket for å delta i søket. Et stort antall fartøyer, i all hovedsak russiske, bidro til at det var mulig å få gjennomført søket.

Det var 5. mai klokken 1010 at HRS NN ble varslet om at et besetningsmedlem på KV Nordkapp var savnet. Den savnede ble sist sett ombord rundt midnatt, da fartøyet var i en posisjon omlag 50 NM (93 km) nord-nordvest av Bjørnøya. Det er likevel regnet som sannsynlig at den savnede enda var ombord i 0230-tiden. Siden den tid hadde fartøyet beveget seg en strekning på omlag 70 NM (130 km) sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya.

Det ble umiddelbart satt i gang et søk, koordinert av HRS NN:

  • KV Nordkapp søkte nordover, tilbake langs sin egen rute,
  • KV Barentshav søkte sørover langs ruten,
  • Sysselmannens helikopter deltok,
  • Kystverkets fly fra Bodø deltok,
  • Orion-fly fra Andøya deltok
  • Et stort antall sivile fartøyer, hovedsaklig russiske deltok.

Status 5. mai klokken 1610 var at søket fortsatte med samme styrke. Sikten var noe redusert, men forholdene var ellers som før. Kystvaktflyet hadde gått til Alta for å fylle drivstoff, men ville gå tilbake i søket dersom sikten ikke ble dårligere enn den var. Orion ville fortsette søket så lenge de hadde drivstoff, antatt til i 2130-tiden. Sysselmannens helikopter returnerte til Longyearbyen for å opprettholde legeberedskapen der, men planen var å erstatte dette med Sysselmannens andre helikopter.

Status klokken 5. mai klokken 1840 var at vertikal sikt hadde blitt såpass dårlig at det var lite hensiktsmessig å søke med fly. Sysselmannens helikopter nummer to ble derfor ikke satt inn, og Kystverkets fly returnerte til fastlandet. Det ble vurdert løpende om endringer i været gjorde det hensiktsmessig å sette inn fly igjen.

KV Nordkapp disponerte på dette tidspunktet fortsatt KV Barentshav og rundt 15 sivile fartøyer, som alle hadde fått tildelt sine søkeområder. Sysselmannens fartøy Polarsyssel, som var i transit fra Longyearbyen, ble permittert siden det var tilstrekkelige fartøysressurser i søket allerede.

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var ombord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Endre Barane, til Vesterålen Online.

Saken blir ikke oppdatert.

Oppdatert 6. mai klokken 1125.

Publisert i