Hovedredningssentralen skal forvalte tilskudd

En kvinne står ved et bord der det også sitter to andre mennesker.
Lise Johansen (til venstre) skal blant annet jobbe med forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner. (Foto: Håkon Kjøllmoen/HRS)
En kvinne står ved et bord der det også sitter to andre mennesker.
Lise Johansen (til venstre) skal blant annet jobbe med forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner. (Foto: Håkon Kjøllmoen/HRS)

Ved årsskiftet overtok Hovedredningssentralen (HRS) forvaltningen av en rekke tilskudd som tidligere har blitt håndtert i Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er snakk om tilskuddene til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, nød- og sikkerhetstjenester (inkl. tilskudd til Telenor i forbindelse med Kystradioen og til Avinors tårntjeneste ved Svalbard lufthavn), samt til Redningsselskapet.

Målet med midlene er blant annet at frivillige organisasjoner skal settes bedre i stand til å delta i redningsaksjoner når mennesker har behov for umiddelbar hjelp fra fare for død eller skade som følge av akutte hendelser.

− Dette er penger som skal fremme kvaliteten i redningstjenesten, og det er viktige midler for at de frivillige organisasjonene skal kunne fortsette å bidra inn i redningstjenesten, sier Jon Halvorsen, direktør ved HRS. 

Han satt i Totalberedskapskommisjonen, som 2023 i anbefalte at frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner styrkes gjennom en reell økonomisk satsing.  

− Ved å flytte tilskuddsforvaltningen ut av departementet og over til HRS kommer forvaltningen tettere på den operative redningstjenesten. Våre folk ser viktigheten av både de frivillige, Redningsselskapet og ikke minst Kystradioen på daglig basis, forteller Halvorsen.

Fra departementet fulgte det også med en ansatt for å ivareta arbeidsoppgavene som ble flyttet. Seniorrådgiver Lise Johansen har jobbet i Seksjon for redning og beredskap før hun ble en del av HRS-personalet 1. januar. Hun ser fram til å fortsette å følge opp jobben hun har hatt ansvar for i departementet gjennom en årrekke.

− Dette blir veldig spennende! Jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med HRS. Det er motiverende å bidra til å forvalte tilskuddsordningen tettere på det miljøet som faktisk bruker ressursene i det daglige, sier hun.  

Som Bodøjente har Lise vokst opp med å se opp på redningstjenesten, bokstavelig talt.

− Jeg vokste opp like nedenfor Nordlandssykehuset, og har gjennom hele barndommen sett opp på redningshelikoptrene som landa på sykehustaket, forteller hun med et smil.  

På Hovedredningssentralens kontor i Bodø smiler også avdelingsdirektør Hanne H. Bragstad. Hun er veldig glad for å ha fått Johansen med på laget.

− Nå har vi brukt noen dager på å bli kjent og det er ingen tvil om at Lise blir et veldig positivt bidrag til arbeidsmiljøet vårt! Med arbeidsoppgavene hun tar med seg fra departementet kommer hun nærmere den frivillige innsatsen i redningsoppdrag, og det tror jeg er nyttig for alle parter. Videre tror jeg at med sin bakgrunn kan Lise etter hvert bidra også på mange andre områder i HRS, mener Bragstad.   

Hva betyr dette for meg?

Dersom du eller organisasjonen din har pleid å ha kontakt med Lise angående denne tilskuddsforvaltningen i Justis- og beredskapsdepartementet, kan du puste lettet ut. Det blir i praksis ikke store endringer fra slik det har vært praktisert i departementet.

HRS skal lyse ut tilskuddene til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten innen 1. desember, saksbehandle tildelingen og foreta utbetaling etter beslutningen – og følge opp de frivillige organisasjonene i redningstjenesten.

På tilsvarende måte skal HRS nå forvalte tilskuddet til Redningsselskapet, og gjennom det bidra til å opprettholde innsatsen til Redningsselskapet i redningstjenesten og i arbeidet med å forebygge ulykker.

Det samlede tilskuddet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten i 2024 er 92 490 000 kroner, mens bevilgningen til Redningsselskapet er beskrevet i statsbudsjettet med 140 098 000 kroner.

En rekke mennesker sitter rundt et bord der en person står oppreist og holder tale
I Bodø ble det markert da Lise Johansen hadde første arbeidsdag på kontoret. Avdelingsdirektør Hanne H. Bragstad (oppreist) er glad for å ha fått Lise med på laget. (Foto: Håkon Kjøllmoen/HRS)
Publisert i