Hovedredningssentralenes årsrapport for 2017


Vedlagt er Hovedredningssentralenes årsrapport for 2017 med rapportering på styringsparameter, statistikk og årsregnskap.

Oppdatering 24. april 2018: Ny rapport er lagt ut, kun mindre, formelle endringer.

Klikk på filen for å laste ned: