Hovedredningssentralenes årsrapport for 2017

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Vedlagt er Hovedredningssentralenes årsrapport for 2017 med rapportering på styringsparameter, statistikk og årsregnskap.

Oppdatering 24. april 2018: Ny rapport er lagt ut, kun mindre, formelle endringer.

Publisert i