STOR ØKNING I CRUISETRAFIKKEN I ARKTIS UTFORDRER BEREDSKAPEN

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

De senere årene har cruisetrafikken i nordlige farvann hatt en formidabel økning. Det å seile i Arktis er både spennende og eksotisk samtidig som det er god butikk. Blant annet planlegger Hurtigruten ASA å tilby ekspedisjonscruise fra Tromsø via Murmansk til Frans Josef Land og Svalbard i løpet av de nærmeste årene.
Men hva om det skjer en ulykke i disse farvannene? Er vi forberedt på å takle det hvis/når flere hundre mennesker kommer i nød? Har vi de ressurser som trengs for å søke, redde, behandle, ta vare på, følge opp om så skjer?

Selv om forholdet mellom Norge og Russland på politisk nivå til tider kan være anstrengt, fortsetter det årelange og gode samarbeidet om søk- og redningsaksjoner i Barentshavet på norsk og russisk side.
Representanter fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå av norske redningsaktører i Norge og en russisk delegasjon på 10 personer fra russiske redningsaktører er derfor i dagene 5. – 8. mars samlet i Kirkenes for blant annet å gjennomføre en bordøvelse på et slikt scenario tirsdag 6. mars. Onsdag 7. Mars skal øvingsledelsen planlegge og bli enige om en protokoll for den store årlige søk, rednings og oljevernøvelsen ØVELSE BARENTS som gjennomføres i ytre Varangerfjord 30 mai 2018.

Det er Hovedredningssentralen Nord-Norge som i år er planleggingsansvarlig. Medlemmer av redningsledelsen ved Hovedredningssentralene samt representanter fra så vel 330-skvadronen, 333 skvadronen, Kystvakten, Redningsselskapet, Kystverket, Avinor, Luftambulansen, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Hovedredningssentralen Sør-Norge er også tilstede. Politiet, Sivilforsvaret, beredskapsansvarlige i kommuner og fylker, samt akuttmedisinsk helsepersonell og representanter for cruiseindustrien, deltar også.
Fra russisk side deltar personer fra bl.a. sjøredningssentralen i Murmansk, ansvarlige for å takle oljeutslipp og miljøforurensing, representanter fra Nordflåtens søk- og redningsavdeling, og flyredningssentralen i St. Petersburg.

Publisert i