Hovedredningssentralenes årsrapport for 2018

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Vedlagt er Hovedredningssentralenes årsrapport for 2018 med rapportering på styringsparameter, statistikk og årsregnskap.

Publisert i