Hovedredningssentralens tiltak i forbindelse med koronaviruset

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Hovedredningssentralen jobber aktivt for å opprettholde egen operativ evne. Det å stenge operasjonsrommene vurderes ikke som et alternativ, så det å sikre driften av dette har selvsagt førsteprioritet.

Som alle andre følger vi rådene som gis av FHI, og forebyggende smitteverntiltak som reduksjon av reiseaktivitet, hjemme fra jobb etter å ha vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, isolasjon hjemme og hjemmekarantene, er allerede innført hos de fleste, inkludert HRS.

Som en liten virksomhet finner vi det nødvendig å iverksette ytterligere tiltak for å redusere sannsynlighet for smitte av egne ansatte.

Vi har besluttet med øyeblikkelig virkning at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer.

Møtevirksomhet begrenses til et minimum, og telefonmøter eller VTC bør benyttes om det er mulig. Alle møter med eksterne skal klareres med ledelsen.

I den grad det er mulig, vil alle administrative funksjoner bli ivaretatt fra hjemmekontor.

Når en reiser med fly vil en bli utsatt for økt smittefare. Inntil videre kanselleres derfor de aller fleste flyreiser. Strengt nødvendige reiser skal klareres på forhånd. I første omgang gjelder disse tiltakene ut april, men vil oppdateres etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Selv om vi har iverksatt smitteverntiltak internt på HRS, må vi erkjenne at den største smitterisikoen befinner seg på utsiden av bygget. Vi legger til grunn at alle ansatte tar de nødvendige forholdsregler for å redusere smittefaren. Vi oppfordrer også alle til å begrense den private reisevirksomheten, samt å informere ledelsen om reiser som planlegges gjennomført. Feriebooking til sommeren bør vurderes nøye siden dette av åpenbare årsaker er forbundet med en viss usikkerhet.

Disse retningslinjene gjelder for både Hovedredningssentralen Nord-Norge og Hovedredningssentralen Sør-Norge. Det vil også bli utarbeidet egne retningslinjer som er lokalt tilpasset, og koordinert med Kystradioen.

Publisert i