Hovedredningssentralenes årsrapport for 2019


Vedlagt er Hovedredningssentralenes årsrapport for 2019 med rapportering på styringsparameter, statistikk og årsregnskap.

2019 Fraværsstatistikk HRS
HRS Risikoanalyse 2020
Årsrapport 2019
2019 Årsregnskap samlet og for hver HRS