Hovedredningssentralenes årsrapport for 2019

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Vedlagt er Hovedredningssentralenes årsrapport for 2019 med rapportering på styringsparameter, statistikk og årsregnskap.

2019 Fraværsstatistikk HRS
HRS Risikoanalyse 2020
Årsrapport 2019
2019 Årsregnskap samlet og for hver HRS

Publisert i