HRS utlyser ledig stilling som prosjektleder

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

HOVEDREDNINGSSENTRALEN

Hovedredningssentralen (HRS) har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. HRS har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning. HRS har to avdelinger i henholdsvis Bodø (HRS NN) og på Sola (HRS SN). Avdelingen i Bodø har sine lokaler i Jakhelln brygge i Bodø sentrum.

HRS utlyser en ledig stilling ved avdeling Bodø som

PROSJEKTLEDER

 

Om stillingen

HRS er involvert i mange ulike eksterne og interne FoU-aktiviteter som omhandler søk og redning og andre tilgrensede områder innen samfunnssikkerhet. Felles for flere av prosjektene ved HRS er et tydelig nordområdefokus. Kandidater til stillingen bør derfor ha god forståelse for temaet beredskap og redningstjeneste i nordområdene.

Vi har behov for å tilsette en prosjektleder, som kan lede noen av og bistå på flere av de løpende prosjektene, delta i søknader om nye prosjektinitiativ samt ivareta andre oppgaver internt på HRS knyttet til blant annet øvelser og evaluering.

Prosjekter og aktiviteter som stillingen blir involvert i omfatter deltakelse i internasjonale nettverk, øvelsesplanlegging, evaluering etter øvelser og hendelser, erfaringsoverføring samt andre prosjekter innen relevante fagområder. Vi har ansvar for flere prosjektaktiviteter og leveranser til EPPR/Arktisk råd, og det er dermed ønskelig at kandidaten har kjennskap til prosesser i Arktisk Råd eller tilsvarende internasjonalt samarbeid.  

Det kan også være aktuelt med oppgaver innen formidling og kommunikasjon. Andre administrative oppgaver knyttet til administrasjon og drift av HRS vil kunne tillegges stillingen ved behov.

Det må kunne påregnes noe reisevirksomhet på sikt.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektlederrolle med ansvar for økonomistyring 
 • Prosjektarbeid og koordinering. Følge opp leveranser og fremdrift i flere prosjekter
 • Kvalitetssikring av eksterne leveranser i ulike prosjekter
 • Saksbehandling og prosjektrapportering 
 • Planlegging og gjennomføring av internasjonale prosjektmøter, konferanser, øvelser og seminarer
 • Evaluering og rapportering etter øvelser
 • Annet arbeid av administrativ karakter kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole på min. mastergradnivå
 • Relevant praksis fra prosjektstyring og prosjektarbeid
 • Kjennskap til EU-prosjekter / andre internasjonale prosjekter
 • Kjennskap til føring av prosjektregnskap
 • Erfaring fra beredskapsorganisasjoner, øvelser og evalueringsarbeid
 • Kjennskap til Arktisk Råd
 • Meget god engelsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig iht sikkerhetsloven

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Fleksibel med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig og handlekraftig med evne til å ta initiativ
 • Gode kontaktskapende evner
 • God evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne.

Vi søker en positiv og aktiv medarbeider med initiativ og pågangsmot. Jobben krever stor grad av selvstendighet og det er ønskelig med en person som har lang erfaring, gjerne fra andre offentlige virksomheter. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn etter avtale (stillingskode 1113 – Prosjektleder)
  Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø
 • Personlig og faglig utvikling innenfor et bredt innovasjonsnettverk av internasjonale samfunnssikkerhetsaktører, forsknings- og utviklingsaktører, samt næringslivsaktører
 • Fleksibel arbeidstid
 • HRS er en IA-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidssted i lyse og moderne lokaler i Bodø sentrum
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Det er prøvetid på seks måneder.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Du sender søknad og oppdatert CV elektronisk gjennom Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med kopier av relevante attester og vitnemål.

Omm du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prosjektkoordinator Irene Andreassen, tlf. 922 09 980 eller avdelingsdirektør Tore Wangsfjord, tlf. 905 88 399

Søknadsfrist: 6. november 2020

Søk på stillingen her:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194621/prosjektleder

Publisert i