Informasjon om SAR rapport 2.0

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Alle hendelser skal rapporteres i et felles verktøy som heter SAR-rapport. Det er innsatsleder fra politiet sammen med operasjonsleder som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. De ulike ressursene som har gjort innsats i hendelsen, fyller ut sine rapporter for å få med spesifikke erfaringer fra hver enkelt aktør. (Redningshåndboka kap. 15.3. SAR rapport)

Foto: Norsk Folkehjelp

SAR rapport 2.0 er nå i ferd med å rulles ut. Dette skjer gradvis fremover, men versjon 1.0 vil fortsatt være tilgjengelig ut 2021. Det er en rekke nye funksjonaliteter i ny versjon som er avhengig av hvor i redningstjenesten man har sin funksjon. Det er altså for eksempel forskjeller mellom frivillige organisasjoner, 330 skvadronen og HRS.

SAR rapport 2.0 vil også fungere utmerket på mobile plattformer. En app for bruk på Androide og IOS plattformer er under utvikling.

Under «Finn rapport» kan du søke frem tidligere erfaringer fra utfylte rapporter som du har tilgang til.  Her søker du på innhold i alle rapportene i et fritekstfelt.  Dvs. den teksten som er skrevet inn i hver enkelt rapport. Tilgang til tidligere gjennomførte aksjoner gjør det også mulig å bruke disse erfaringene som etterretnings-opplysninger som kan være nyttig for planleggingsformål.

SAR rapport 2.0. inneholder ny kartfunksjonalitet som har flere muligheter og er mer fleksibel enn den i SAR rapport 1.0.

Digitalisering av GP 1440 er en viktig nyvinning i SAR rapport 2.0. Dette er ferdig utviklet og om kort tid tar Norske Redningshunder dette i bruk som en pilot mot LRS Sør-Øst og HRS. De tekniske funksjonalitetene mellom SAR rapport og fram til fakturasystemet er ferdig utviklet.

Foto: Røde Kors

Publisert i