Invitasjon til pressemøte: Norges største atomberedskapsøvelse i Bodø

Kystvaktskip, drone og ekspedisjonsskip ligger i en fjord på Svalbard
Illustrasjonsbilde fra øvelsen ARSCAR LIVEX 2022 på Svalbard. (Foto: Anders Martinsen, ARCSAR LIVEX22)
Kystvaktskip, drone og ekspedisjonsskip ligger i en fjord på Svalbard
Illustrasjonsbilde fra øvelsen ARSCAR LIVEX 2022 på Svalbard. (Foto: Anders Martinsen, ARCSAR LIVEX22)

Norges første fullskala atomberedskapsøvelse gjennomføres i Bodø 9.-11. mai 2023.

Arctic REIHN (Arctic Radiation Exercise in High North) er den største øvelsen i sitt slag her i landet, og vil sette sitt preg på Bodø sentrum.

Øvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Kystverket og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

Store rednings- og beredskapsressurser fra inn- og utland deltar i øvelsen.

Media inviteres med dette til et pressemøte om Arctic REIHN:

Tid: Fredag 21. april kl. 12:00

Sted: Bodø rådhus, Dronningens gate 15, Bodø

Hvem: Beredskapsdirektør Astrid Liland (DSA), avdelingsdirektør Elisabeth Longva (DSB), ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød (Ap). Representanter for deltakende aktører.

Pressemøtet streames og blir dermed mulig å følge direkte.

Vi ber om at redaksjoner som ønsker å delta fysisk på pressemøtet, registrerer seg ved å sende en e-post til aleksander.ramberg@bodo.kommune.no

Redaksjoner som ønsker å følge direktesendingen, kan sende en e-post til samme adresse for å få lenke.

Spørsmål?

Ta kontakt med Morten Harangen, presseansvarlig i DSB: morten.harangen@dsb.no eller telefon 41293770.

For spørsmål angående Hovedredningssentralens deltakelse i øvelsen, ta kontakt med Anja Kristin Bakken, på telefon 482 00 284 elle anja.bakken@hovedredningssentralen.no.

Publisert i