Jordskred i Vistdalen

Redningshelikopter i luften
Illustrasjonsfoto av SAR Queen redningshelikopter. (Foto: Fabian Helmersen/Luftforsvaret)
Redningshelikopter i luften
Illustrasjonsfoto av SAR Queen redningshelikopter. (Foto: Fabian Helmersen/Luftforsvaret)

Det har i ettermiddag gått flere ras i Vistdalen ved tettstedet Myklebostad i Møre og Romsdal.

Omfanget av skredene er pt. noe usikkert, og situasjonen er fortsatt delvis uoversiktlig. Det foreligger pt. ingen meldinger om at hus er tatt av skredet og ingen personer er meldt savnet. En hytte er tatt, men det skal ikke ha vært personer i denne. Det er ikke meldt om omkomne. Man undersøker videre innover dalen om noen er savnet.

16 personer er bekreftet evakuert ut av rasområdet med helikopter etter å ha vært isolert av skredet og forhindret fra å komme seg ut på egen hånd. De får behandling/ettersyn av helse på samleplass for evakuerte. Ingen er meldt hardt skadd.

Av ressurser på stedet har redningshelikopteret fra 330 skvadronen på Ørland bistått med utheising av evakuerte. I tillegg er tre luftambulansehelikoptre i aksjon, samt at to redningsskøyter, frivillige, sivilforsvar og brann, helse og politi med i håndteringen av hendelsen.

Hovedredningssentralen har mobilisert opp med full styrke i operasjonsrommet og forsterket ledelsen. Hendelsen koordineres av politiet i Møre og Romsdal (lokal redningssentral).  

Publisert i