Felles digitalt aksjonsverktøy skal pilot-testes i politidistrikt

Kartutsnitt fra det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet.
Kartutsnitt fra det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet.

Utvikling av verktøyet pågår for fullt. Mye innsats er lagt ned allerede, men det gjenstår fortsatt en del før det kan tas i operativ bruk. Vi styrer mot en pilotbruk (beta-testing) i ett politidistrikt. Før det, er det fortsatt mye utvikling og stabilisering som må på plass.

Det er nå gjennomført brukertester hos et begrenset antall personer utenfor den operative ekspertgruppen. Dette gjør vi for å få konkrete tilbakemeldinger på funksjonalitet og design.

Arbeidet er nå kommet så langt i utviklingen at det kan testes i større skala under øvelser. Det planlegges å gjennomføre slike øvelser høsten 2023.

Det foregår mye arbeid bak kulissene, slik som arbeid med utrulling, terminologi, infrastruktur og teknologi og planlegging av integrasjon med andre tjenester, slik som SARrapport.

Den operative ekspertgruppen, juristgruppen og utviklingsmiljøet hadde i regi av BarentsWatch et to dagers møte i Tromsø i begynnelsen av juni. Formålet var å teste funksjonalitet i den nye «appen» og bruke varsling og aksjon i sammenheng. Troms politidistrikt stilte med fire fagpersoner som alle viste stor interesse for systemet. De var aktivt med og brukte applikasjonene under vår praktiske test.

Vi gikk også gjennom en designhypotese og snuste på en loggmodul som verktøyet må ha. Dette vil det bli arbeidet videre med i eget fora.

Juridisk gruppe kom med sine vurderinger av hva som må være på plass før tjenesten kan tas i bruk i en beta versjon i et pilotdistrikt.

«Betatest i et politidistrikt er bruk av Felles aksjonsstøtte som primært verktøy ved skarp aksjon med ekstra oppmerksomhet og mottaksapparat for retning av feil og mangler av FRR aksjon versjon1.0. Et politidistrikt som bruker Felles aksjonsstøtte i beta, vil måtte ha backup-løsninger i andre verktøy dersom store feil og mangler oppstår.»

Prosjektgruppa ser på mulighetene for felles opplæringsmateriale og vil i den forbindelse få bistand fra Politihøgskolen. Opplæring vil også være en del av piloten og det som skal testes ut i øvelsene som skal klargjøre oss for pilot.  

Bildeutsnitt fra mobil. Slik vises ressurser i kart i det nye digitale verktøyet.
Bildeutsnitt fra mobil. Slik vises kart i det nye digitale verktøyet.
Bildeutsnitt fra mobil. Liste som viser planlagte oppdrag, slik det skal vises i det nye verktøyet.
Bildeutsnitt fra mobil. Liste som viser ressurser i oppdrag, slik det skal vises i det nye verktøyet.
Publisert i