Kommunikasjonsrådgiver på plass ved Hovedredningssentralen

Anja Kristin Bakken – ny kommunikasjonrådgiver ved HRS

Anja Kristin Bakken tiltrådte 2. mai som kommunikasjonsrådgiver ved HRS

Dette er en nyopprettet stilling som skal profesjonalisere redningssentralene både strategisk og taktisk kommunikasjons-faglig. Hun har jobbet som kommunikasjonsrådgiver de siste 15 årene og kommer til Hovedredningssentralen fra Universitetet i Stavanger med tidligere erfaring også fra Statens vegvesen.
Anja har en mastergrad i samfunnsøkonomi, med grunnutdanning i samfunnsfag og senere påbygg i kommunikasjonsfag. For tiden holder hun på med en mastergrad i medieutvikling ved Oslo Met. Selv om hun har HRS Sør som arbeidssted, skal hun jobbe kommunikasjonsfaglig for begge sentralene.

Anja startet like godt med et tredagers tur til HRS Nord hvor hun fikk treffe sentrale aktører i redningstjenesten her oppe; ikke minst pressemedarbeiderne som bistår ved aksjoner med stor mediepågang.

Redningsleder Tore Hongset hadde lagt opp et tettpakket program med bl.a. besøk hos den samlokaliserte nødsentralen i Bodø, til Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Redningsselskapet og 330-skvadronen. De to siste hadde lagt opp til at Anja fikk oppleve litt praktisk redningsarbeid med pick-up til Sea-King fra redningsskøyta.

Anja sier hun gleder seg til å bli kjent med organisasjonen, og ser fram til å jobbe sammen med alle de flinke folka i HRS for å fremme den norske redningstjenesten. – Den første uka har gitt meg en fin introduksjon til både Hovedredningssentralen og andre sentrale partnere i samvirket. Jeg setter stor pris på måten jeg har blitt tatt imot på, og er takknemlig over å få denne muligheten til å få bidra inn i dette, sier Anja Kristin Bakken. 

På 330-skvadronen fikk hun både en brief etter pick-up og en orientering om skvadronens historie, oppsetning og organisering. Her er hun sammen med redningsleder Tore Hongset, HRS Nord (til v.) og skvadronssjef oblt. Svein Tore Pettersen. 
Publisert i