Ledig stilling som overingeniør

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Hovedredningssentralen (HRS) har ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norge og fører tilsyn med redningstjenesten. Avdelingen i Bodø (HRS Nord-Norge) drifter også Norwegian Mission Control Centre (NMCC) som inngår i det globale Cospas-Sarsat programmet. Sentralen har sine lokaler ved Bodø havn.

Kvalifikasjoner:

Søker må;
– ha teknisk bakgrunn og utdanning fra høgskolenivå (minimum bachelor-grad)
– ha evne til samarbeid, være initiativrik og kunne arbeide selvstendig og i team
– ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
– ha god kunnskap om kommunikasjonsteknologi
– ha god innsikt i og erfaring fra arbeid med Windows Server, SQL og XML
– ha kjennskap til IKT-sikkerhet og styringssystemer for dette
– ha tilfredsstillende helse
– kunne sikkerhetsklareres

Erfaring fra virksomhet relatert til romfart eller beredskap vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

–          En variert og interessant jobb med ulike arbeidsoppgaver

–          Et godt arbeidsmiljø

–          Flotte lokaler i Bodø sentrum, Jakhelln Brygge

–          God pensjonsordning og fordeler gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse

Om Cospas-Sarsat og NMCC:
Cospas-Sarsat er et internasjonalt program som benytter satellitter og bakkestasjoner for å detektere og lokalisere nødpeilesendere. Norge har i dag nedlesestasjoner på Spitsbergen samt et kontrollsenter (NMCC) ved HRS N-N i Bodø. Mer informasjon om Cospas-Sarsat finnes på: www.cospas-sarsat.int
Overingeniøren er ansvarlig for teknisk drift av NMCC i Bodø, samt oppfølging av kontrakter med underleverandører i Norge, EU og USA.

Arbeidsoppgaver:
Overingeniøren skal tjenestegjøre ved HRS Nord-Norge som teknisk ansvarlig for NMCC.  Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av teknisk drift av NMCC. Det innebærer blant annet daglig oppfølging av IKT-systemene knyttet til NMCC, deltakelse i internasjonale tester, møter og utarbeidelse av rapporter/statistikk.
Overingeniøren forventes videre å kunne forestå noe undervisning og annet IKT-relatert arbeid ved HRS.
Stillingen inngår i som en del av IKT-avdelingen ved HRS. 
Tjenesten innebærer normalt dagtjeneste, men det må forventes noe ubekvem arbeidstid i perioder.
Stillingen medfører reisevirksomhet (30-40 døgn pr år). Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Opplæring:
Det gis noe intern opplæring innenfor deler av virksomheten (Cospas-Sarsat, NMCC), men det må påregnes selvstudie og selvstendig initiativ innenfor arbeidsfeltet.

Lønnsforhold:
Stillingen lønnes etter Statens A-lønnstabell, ltr. 70 – 77. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.  I tillegg kommer godtgjørelse for ubekvem arbeidstid.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredden i kompetansen til innbyggerne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb i staten.

De som søker må være oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten.

For mer informasjon om stillingen kan fung. avdelingsdirektør Tore Wangsfjord kontaktes, tlf. 905 88399.

Søknadsfrist: 24. mai 2022.
 

Søk på stillingen her https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/225796/overingenioer

 

 

Publisert i