Ledig stilling som avdelingsdirektør

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

HOVEDREDNINGSSENTRALEN

Hovedredningssentralen leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste). Dette skjer enten direkte fra avdelingen i Nord-Norge eller fra avdelingen i Sør-Norge, eller gjennom oppdrag til underlagte lokale redningssentraler. Hovedredningssentralen har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene.

Om stillingen

Hovedredningssentralen har tidligere vært organisert som to separate statlige virksomheter. Nå er Hovedredningssentralen organisert som én virksomhet. For å samkjøre faglige prosesser og sikre systemlikhet i vår operative utøvelse har denne stillingen en nasjonal oppgave som faglig sjef for HRS. Stillingen er plassert ved Hovedredningssentralen i Bodø. I tillegg til å ha en nasjonal oppgave med å sikre kvalitet og systemlikhet i Hovedredningssentralens utøvelse av sin rolle med å koordinere og lede redningsaksjoner i norsk redningsansvarsområde er avdelingsdirektøren stedlig sjef for de ansatte ved Hovedredningssentralen, avdeling Nord-Norge. Stillingen inngår i ledergruppen ved Hovedredningssentralen. I stillingen vil du være med på å forme og utvikle norsk redningstjeneste med utgangspunkt i de erfaringene vi gjør i store og små redningsaksjoner hver dag.

 

Søker må:

 • Kunne dokumentere gode lederegenskaper og resultater fra tidligere lederstillinger
 • Ha utdanning på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for evt. manglende formell utdanning
 • Ha kunnskap om budsjettarbeid og virksomhets-planprosesser
 • Ha gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Ha tilfredsstillende helse
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

I tillegg er det en fordel om søker har:

 • Erfaring fra redningstjenesten på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå
 • Erfaring med arbeid med digitaliseringsprosesser
 • God kjennskap til organisering av og ressurser i den norske redningstjenesten

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsdirektøren er stedlig sjef ved Hovedredningssentralen, avdeling Nord-Norge.
 • Stillingen innebærer personellansvar for ansatte ved avdelingen
 • Stillingen innebærer oppgaver knyttet til å sikre faglige prosesser ved HRS som fremmer systemlikhet mellom våre to  operasjonsrom og høy kvalitet i utøvelse av den operative tjenesten ved HRS
 • Stillingen inngår i ledergruppen ved Hovedredningssentralen
 • Representere Hovedredningssentralen i relevante eksterne fora, den som får jobben må påregne noe reisevirksomhet
 • Stillingen har en beredskapsfunksjon spesielt knyttet til store hendelser

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i stillingskode 1060. Stillingen lønnes iht.  Statens A-lønnstabell lønnstrinn 80-90, avhengig av tidligere praksis. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. I tillegg kommer faste og pensjonsgivende tillegg etter egen arbeidstidsavtale. Det er snakk om tre ulike tillegg som totalt utgjør ca. 230 000 ved tiltredelse.

HRS Nord-Norge, operasjonsrommet, vinternatt (Foto: Frode Iversen)

For nærmere opplysninger

Direktør Jon Halvorsen, Tlf. 92 67 11 87 jon.halvorsen@hovedredningssentralen.no

Søknadsfrist: 5. januar 2022.

Søk på stillingen her https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216080/avdelingsdirektoer

Publisert i