Møte i IMO’s undergruppe for søk og redning

Fra 06.03.2017 til 10.03.2017


FN’s internasjonale maritime organisasjon, IMO, har en undergruppe kalt Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR). HRS NN er representert ved denne ukens konferanse.