SARiNOR – møte i styringsgruppen

Fra 16.02.2017 til 16.02.2017


Etter mer enn 3 års intenst arbeid presenterte SARiNOR oppsummeringen med veikart overfor en forsamling på over 90 personer i Oslo den 3. november. På møtet i dag starter prosessene med erfaringsoverføring til SARiNOR2.

HRS NN deltar.