SARiNOR – møte i styringsgruppen

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Etter mer enn 3 års intenst arbeid presenterte SARiNOR oppsummeringen med veikart overfor en forsamling på over 90 personer i Oslo den 3. november. På møtet i dag starter prosessene med erfaringsoverføring til SARiNOR2.

HRS NN deltar.

Publisert i