NAMRCC meeting No. 16 – North Atlantic MRCC møte.

img_5883-e1475145781651
img_5883-e1475145781651

Hvert andre år arrangeres det nordatlantiske SAR møte (Søk- og redningsmøte) for de maritime redningssentralene som har ansvarsområde sitt rundt Atlanterhavet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hovedredningssentralen i Sør-Norge arrangerte møte i 2014. I år var det Marokko sin tur for å arrangere det 16. møte, og HRS Sør-Norge var representert med Redningsinspektør Hans G. Christensen og redningsleder Asbjørn Viste. Konferansen ble holdt i Rabat, 19-23. september.

MRCC Marokko

MRCC Marokko fortalte om arbeidet med å utvikle sin egen redningstjeneste, samt hvordan de med gode råd og annen bistand forsøker å få med seg de ulike øvrige regionene i Afrika på å utvikle sin redningstjeneste. Marokko sin MRCC er en redningssentral med regions ansvar for kysten Marokko, Mauritania, Senegal, Gambia, Kapp Verde og Republikken Guinea. Regionsansvaret dekker et område på over 1 000 000 kvadratkilometer med stor maritim trafikk av handelsfartøy, fiskefartøy og seilbåter.

Marokko har selv en lang kyst på 3500 km, og er nå i ferd med å få installert lyttevakt på K16. (Utstyr levert fra Danmark). Videre jobber de med å slå sammen ARCC og sin MRCC til en JRCC (Joint Rescue Co-ordination Center), samt etablere sin egen MCC (Mission Control Center) for mottak av Inmarsat nødsignaler.

NAMRCC

NAMRCC er en møteplass for redningssentraler der informasjon og erfaringer deles.  Årets presentasjoner inneholdt blant annet MRO (Mass Rescue Operations) på Island, samarbeidet mellom Hovedredningssentralen og offshore selskapene i Norge, ny organisering av JRCC i Storbritannia, sivil og militært samarbeid i Marokko, og erfaringer gjort ifm redningsaksjoner i Atlanterhavet – langt fra land.

Ny informasjon og nyttige erfaringer fra møtene fremsendes både til de internasjonale Kystvakt møtene, samt til IMO sine underliggende komiteer.

MRCC Marokko (foto A. Viste)

MRCC Marokko (foto A. Viste)

MRCC Marokko (foto A. Viste)

MRCC Marokko (foto A. Viste)

MRCC Marokko (foto A. Viste)

MRCC Marokko (foto A. Viste)

 

Publisert i