Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Formål

Formålet med veilederen er å sikre trygg og effektiv redningsinnsats ved skredulykker. Veilederen forankrer kravene til kompetanse og metoder i redningsarbeidet for frivillige og profesjonelle redningsressurser for å gjøre innsats i skredulykker. Like begreper, forståelse av faser og ulike metoder er en forutsetning for å jobbe sammen, særlig med det tempoet som kreves for å redde liv ved snøskredulykker. Veilederen skal bidra til forutsigbarhet, gjenkjennelighet og gripbarhet for HRS/LRS når man kaller ut redningsressursene.

Risiko

Samvirket som etableres ved snøskredulykker må være forberedt på ulike redningsscenarioer, og respondere med bakgrunn i planverket og prosedyrene som denne veilederen representerer. Redning ved snøskredulykke kan innebære fare for liv og helse for redningsressursene. Mannskap og ledere på alle nivå må bidra til at sikkerheten i redningsaksjoner ivaretas.

Målgruppe

Målgruppen for denne veilederen er frivillige og profesjonelle ressurser i redningstjenesten. Veilederen for redningstjenesten ved snøskredulykke inngår som en del av redningsplanverket og skal være kjent av alle involverte skredredningsressurser. Dokumenteter et såkalt «nivå 3-dokument» som beskriver håndteringen av en bestemt type redningstilfelle. Veilederen beskriver vurderinger og tiltak på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Hovedvekt er på den taktiske utøvelsen av redningstjeneste.

Veilederen er trykket i 5000 eksemplarer og sendt til hovedredningssentralen, lokale redningssentraler, 330 skvadronen, luftambulansetjenesten, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Speidernes beredskapsgruppe og forsvarets vinterskole.

 

Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker

Publisert i