Ny tjeneste er på plass for nødpeilesendere

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Frem til nå har nødpeilesendere som opererer innenfor Cospas/Sarsat-systemet bare hatt kommunikasjon en vei, fra nødpeilesenderen til redningstjenesten. Det har ikke vært mulig å kvittere på nødmeldingen eller kommunisere tilbake til den nødstedte.

Det har vært et tydelig savn at systemet ikke har kunnet kvittere for et signal fra en nødpeilesender, spesielt med tanke på den psykologiske virkningen det ville ha for de nødstedte.

Dette endrer seg nå. 21. januar 2020 ble systemet Galileo Return Link Service (RLS) erklært operativt i et samarbeid mellom Cospas/Sarsat og EU’s Galileo-program. Det er ikke alle eksisterende nødpeilesendere som kan bruke denne funksjonen, men den bygges inn i nye som standard.

Du kan lese pressemeldingen fra European Global Navigation Satellite Systems Agency her.

Publisert i