Nkom og HRS advarer mot falske nødmeldinger

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Cospas-Sarsat er et internasjonalt satellittbasert søk- og rednings- (SAR) system for nødvarsling- og informasjonsdeling. Systemet består av nødpeilesendere (EPIRB, ELT, PLB), satellitter i ulike banehøyder (LEOSAR, GEOSAR, MEOSAR), nedlesestasjoner (LUT), kontrollsenter (MCC) og redningssentraler (RCC) som iverksetter SAR operasjon.

MEOSARSystemConcept

Bildet ovenfor illusterer hvordan nødvarsling gjennom Cospas-Sarsat systemet fungerer. Nye nødpeilesendere har i tillegg mulighet for å motta kvittering for å indikere at nødmeldingen er mottatt av bakkesegmentet. Dette gjøres gjennom return link service (RLS) og er foreløpig kun tilgjengelig gjennom Galileo satellitter. Les mer om RLS her.

I 2021 mottok og håndterte Hovedredningssentralen 249 nødalarmer fra norskregistrerte nødpeilesendere. 96% av mottatte nødalarmer var falske. Disse fordeler seg på 166 nødalarmer fra båter (EPIRB), 76 fra fly (ELT) og 7 fra personlige nødpeilesendere (PLB). Falske nødalarmer kan gå ut over beredskapen dersom redningsressurser brukes unødvendig, det kan være bruk for dem andre steder.

Ved falsk alarm ta kontakt med Hovedredningssentralen for å unngå at en redningsaksjon blir iverksatt.

Les mer om saken hos Nkom.

Publisert i