Northguider redningsaksjon 28. desember 2018


Stor takk til Lufttransport AS for deres bidrag og for at vi har fått brukt filmen dere tok av selve redningsoperasjonen i Hinlopenstredet 28. desember 2018.