Storøvelse på Svalbard i oktober

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Et cruisefartøy med 200 mennesker ombord har havarert langt nord på Svalbard. Det finnes verken vei, hytter eller noe annet i nærheten og det haster å få reddet flest mulig – raskest mulig. Det er scenariet i fullskalaøvelsen som Sysselmesteren og en rekke andre aktører står ovenfor i begynnelsen av oktober.

– Av praktiske hensyn skjer selve øvelsen utenfor Longyearbyen, men scenariet er realistisk, sier øvingsleder og sysselmesterførstebetjent Espen Olsen.

Øvelsen er en såkalt AMRO-øvelse. AMRO er en forkortelse for Arctic Mass Rescue Operation, og innebærer evakuering av mange personer fra et havarert fartøy. Bakteppet er «Viking Sky»-havariet på Mørekysten i mars 2019.

Det var 1373 personer om bord da «Viking Sky» fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

– Dette kan også skje på Svalbard. Her har vi enda større utfordringer; vi er langt mot nord, det er langt fra andre redningsressurser og vi har arktiske røffe værforhold, poengterer Espen Olsen.

Høstens fullskalaøvelse er en videreføring av den diskusjonsbaserte øvelsen som Sysselmesteren og Kystverket gjennomførte i kulturhuset i Longyearbyen i mai i år. Øvelsen gav mange gode erfaringer, men nå skal teori omsettes til praksis.

En rekke aktører deltar på øvelsen i oktober, blant annet: Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps, Lufttransport, Kystvakten, Kystverket, Longyearbyen lokalstyre, Hovedredningssentralen, Polarsyssel, Sysselmesteren.

– Vi skal øve hele redningstjenesten og støttefunksjoner, helt fra evakuering fra havaristen til de kommer til Longyearbyen og blir fulgt opp lokalt før de sendes til fastlandet, opplyser Olsen.

– Det finnes jo ingen andre måter å teste teori på enn å øve i praksis, sier han.

Selve øvelsen går av stabelen fredag 8. oktober. Lørdag blir det gjennomført evalueringer, debrief og erfaringsoppfølging.

I forbindelse med øvelsen vil det bli betydelig helikoptertrafikk på Adventfjorden og på Revneset.

Det vil i år som ved tidligere øvelser bli et stort behov for frivillige markører fra lokalsamfunnet, og Olsen håper flest mulig kan stille opp.

– Vi vil gå ut med mer informasjon om hvordan man kan melde seg som markører om kort tid, avslutter Olsen.

Kontaktperson for media: Eva Therese Jenssen, tlf. 975 26 931, e-post: eva.therese.jenssen@unis.no 

Publisert i