Ny prosjektmedarbeider ved HRS NN

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Emmi vil først og fremst jobbe med å få på plass en «Arctic Lessons Learned Arena (ALLA)» etter samme lest som ARCSAR Innovation Arena. ALLA skal inneholde erfaringer fra hendelser og evaluering av øvelser i Arktis.

Hun skal også jobbe med å utarbeide et konsept for digitalisering av øvingsevaluering og evaluering av hendelser som kan bli et produkt for HRS-ene, men også de andre partnerne i ACOPE og ARCSAR. I dette arbeidet vil hun samarbeide med Per Olaf Torkildsen som har ansvaret for digitaliseringsprosjektet mht refusjonskrav og bruk av erfaringsdata i felt for de frivillige. Hun skal også samarbeide med Insoft for å se på mulige synergier med SAR-rapport 2.0 og digitalisering  av hendelse– og øvingsevaluering, samt systematisk overføring av erfaringer til operativt planverk og kompetanseoverføring mellom aktører i redningstjenesten spesielt, men også innen oljevern ettersom Kystverket er en viktig partner i både ACOPE og ARCSAR.

Emmi er 29 år, men har tross sin unge alder, en interessant bakgrunn. Mest relevant er erfaringen fra den finske sjøredningstjenesten, samt de to siste årenes arbeid med samfunnssikkerhet ved Nord universitet hvor hun blant annet har jobbet med så vel ACOPE som ARCSAR og øvelse Nord.

 

Emmi Ikonen – new project advisor at JRCC NN

Emmi Ikonen (29) from Finland is engaged as project advisor at Joint Rescue Coordination Centre North Norway (JRCC NN) for 6 months starting January 7th 2020. Her main object will be establishing an «Arctic Lessons Learned Arena (ALLA)» based on the same concept as the ARCSAR Innovation Arena. ALLA will consist of experiences from incidents and evaluation of exercises in the Arctic.

Emmi will also prepare a concept for digitalising evaluation of exercises and incidents that can be adapted by the JRCC’s as well as other partners of both ACOPE and ARCSAR.

Despite her young age Emmi has an interesting background. Most relevant is perhaps her experience from the Finnish Border Guard, Sea Rescue Service, and the two last years at Nord University working with civil emergency response and preparedness like ACOPE, ARCSAR and Exercise North.

Publisert i