Øvelse Barents 2018 gjennomføres 30. mai

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Den årlige liveøvelsen mellom Norge og Russland gjennomføres onsdag 30. mai som en kombinert søk- og rednings- og oljevernøvelse. Øvelsen vil foregå i ytre Varangerfjord, i grenseområdet mellom Norge og Russland med omfattende deltakelse av både norske og russiske redningsressurser.

Norge har helt siden 1954 hatt en avtale med det tidligere Sovjetsamveldet og senere Russland om samarbeid ved ettersøking av savnede og redning av nødstedte mennesker i Barentshavet. Øvelse Barents har som hovedformål å øve sjøredningsavtalen, og fra 2006 også oljevernavtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet. Opp gjennom årene har det utviklet seg til å bli et samarbeid basert på kunnskap om, og tillit til hverandres ressurser og kompetanse, så vel som kjennskap til hverandre også på det mer personlige plan. Noe som tydelig kom til uttrykk under den vellykkede kombinerte konferansen/ «skrivebordsøvelsen» og protokollmøtet som ble gjennomført i Kirkenes i mars i år. Her møttes mer enn 80 deltakere fra både norsk og russisk side og her ble protokollen for årets liveøvelse underskrevet.


Protokollen for årets Øvelse Barents ble underskrevet av HRS NN, Kystverket og MRCC Murmansk og russiske oljevernmyndigheter i Kirkenes i mars. Foto: Wilhelm Karlsen 

Onsdag 30. mai vil Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) lede denne øvelsen på norsk side mens Sjøredningssentralen i Murmansk (MRCC) vil ha tilsvarende rolle på russisk side.

Forsvaret vil stille med 330 skvadronens SeaKing redningshelikopter fra Banak og 333 skvadronens Orionfly. Kystvakten stiller med KV Barentshav og KV Farm, Kystverket med sitt overvåkningsfly LN-KYV og oljevernfartøyene Bøkfjord og Far Sabre, samt fem andre mindre oljevernfartøyer. Redningsselskapet deltar med redningsskøyta Reidar von Koss. I tillegg stiller også Avinor, Kystradio Nord, NOR VTS og NOFO med personell.

KV Barentshav vil være “on scene coordinator” under liveøvelsen onsdag 30. mai 2018. Foto: Kystvakten    

Den russiske Nordflåten stiller tilsvarende søk-, rednings-, og oljevernressurser med både fly, helikopter og skip.

På bakgrunn av øvelser som denne og den forbedrete samvirkekompetansen det har resultert i, er allerede liv reddet i et område som både er værutsatt og ellers utfordrende på alle vis.

Bent-Ove Jamtli
Avd.direktør HRS NordNorge

Publisert i