ØVELSE BARENTS 2019 gjennomføres 28. mai

Årets øvelse gjennomføres tirsdag 28. mai og har som mål å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet. Når det gjelder søk og redning mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hoved-redningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensning mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

Det er russerne ved MRCC Murmansk og MRS North Branch som har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av årets øvelse. Forut for øvelsen har det vært en planleggingskonferanse i Murmansk hvor HRS N-N og Kystverket ledet den norske delegasjonen. Her ble det undertegnet en protokoll hvor så vel treningsmål og øvingsområde som ressurser er konkretisert. Bl.a. hvordan formelt be om/ respondere på behov for assistanse, korrekt prosedyre ved grenseovergang, utveksling av liasisoner/tolker og informasjonsdeling.

I tillegg til før nevnte instanser vil bl.a. følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, Kystradio Murmansk, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkkontrollen i Murmansk.

Tilsvarende vil Kystradio Nord, Kystvakten, 330- og 333-skvad-ronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikk-tjenesten og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

I fjor fikk for første gang representanter for media være med ut på fartøy under øvelsen. Dette resulterte i flere medieoppslag som i praksis viste hvor profesjonelt dette samvirket fungerer og var så vidt vellykket at media også i år vil bli invitert.

 

 

Publisert i