Øvelse Barents 2021

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

Øvelsen er lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. Selve øvelsen består av en sjøredningsdel, hvor søk og redning øves live, og en oljeforurensningsdel der innsatsressurser fra Norge og Russland i fellesskap skal bekjempe virkningene av et oljeutslipp. De to delene ledes av henholdsvis HRS og Kystverket på norsk side.

Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik live-øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid her. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene – å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp.

Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensningsdelen  tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.I tillegg til før nevnte instanser vil bl.a. følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk.

Tilsvarende vil Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

På grunn av den stadig vedvarende koronapandemien og de restriksjoner som fortsatt gjelder,

vil det i år bli begrenset ekstern deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy. Media vil heller ikke kunne bli med ut på havet. I stedet vil media få tilgang til film- og bildemateriell fra årets øvelse.

Forsvaret vil her fortløpende legge ut video og bilder fra øvelsen:

https://filer.forsvaret.no/index.php/s/TxmJSWnxpd269Wo

I tillegg legger vi ved bilde av Kystverkets oljevernfartøy OV Bøkfjord og et bilde med russiske og norske deltakere fra et tidligere planleggingsmøte.

Vi ber om at dette krediteres riktig avsender.

OV ”Bøkfjord” er Kystverkets første hybridskip. Det multifunksjonelle fartøyet, som skal gå i tjeneste i Troms og Finnmark, ble døpt i Ålesund torsdag 15. september 2016. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim

Publisert i