Øvelse Vestavind 2023 gjennomført

Person tas om bord i redningshelikopter etter å ha blitt heist opp fra sjøen
Person tas om bord i redningshelikopter etter å ha blitt heist opp fra sjøen

Like etter påske startet et nytt kull redningslederkandidater på Hovedredningssentralen. Over det neste året skal de 16 nyansatte få en innføring i hvordan redningstjenesten fungerer.

De skal møte ressursene som HRS spiller på lag med, og bli kjent med samvirkepartene. Dette skjer parallelt med at kandidatene får undervisning og praksis i operasjonsrommene i henholdsvis Bodø og på Sola. I sommer kommer alle kandidatene til å sitte inn i sine respektive operasjonsrom for å se, lytte og lære av hvordan hendelser håndteres. Ut over høsten venter en blanding av videre undervisning, hospitering og besøk hos ressurser før autorisasjonsprøven venter neste vår.

Nylig tok kandidatene i Bodø initiativ til en liten øvelse der de spilte ut et scenario sammen med gode hjelpere i blant annet 330, RS, Salten Brann IKS og SAMLOK Nord. Målet var å prøve å samle trådene i opplæringen så langt, og gjøre et forsøk på å praktisere noe av det. De har selv stått for filming og redigering, og resultatet ser du under.

Publisert i