Endrer testregime for terroralarm (SSAS) på skip

Skip sett ovenfra.
Illustrasjonsbilde. Foto: Venti Views/Unsplash
Skip sett ovenfra.
Illustrasjonsbilde. Foto: Venti Views/Unsplash

Funksjonstesting av terroralarm (Ship Security Alarm System) på skip legger uforholdsmessig stort beslag på Hovedredningssentralens ressurser til reelle redningsoppdrag til sjøs. Sjøfartsdirektoratet ber nå rederiene om å utføre funksjonstest av sine SSAS-systemer om bord uten å forstyrre redningstjenesten.

Tekst: Eivind Kallevik/Sjøfartsdirektoratet.

ALARMTESTING: Rundt 1 800 tilfeller av SSAS-testing har involvert Hovedredningssentralen (HRS) til nå i 2023.

HRS og Sjøfartsdirektoratet er enige om at situasjonen er uholdbar, og at noe må gjøres. Melding fra SSAS-systemet ved funksjonstest skal gå til rederiets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (CSO), ikke til HRS.

– Vi ber rederier og anerkjente sikkerhetsorganisasjoner (RSO) sørge for at funksjonstester som gjennomføres involverer skip og rederiets beredskapsorganisasjon, ved CSO. En funksjonstest er en test av det tekniske utstyret, og man bør derfor ikke bruke ressursene til operasjonssentralen og redningstjenesten til dette, sier underdirektør Thomas Angell Bergh ved avdeling Operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Nærmere veiledning og presiseringer i form av rundskriv og instrukser om testregimet vil komme om kort tid. Testing av SSAS som involverer HRS skal ikke overstige mer enn én gang i året.

Sjøfartsdirektoratets erfaring er at de fleste systemer kan omprogrammeres av fartøyets sikkerhets- og beredskapsoffiser (SSO) om bord i fartøyet. Da er det enkelt for SSO å endre systemet for å unngå at funksjonstest sendes til HRS. I de tilfeller der omprogrammering må gjøres av servicetekniker, må rederiene så raskt som praktisk mulig organisere dette. Funksjonstestene skal loggføres om bord.

Ser en økning i antall SSAS-tester

Ved Hovedredningssentralen ser de fram til å høste erfaringer fra det nye testregimet.

Portrett av mann  i blå genser med operasjonsroms-bakgrunn
Andreas Næsheim er operativ redningsinspektør
ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Hovedredningssentralen håndterer disse alarmene samtidig som vi koordinerer andre redningsaksjoner i vårt ansvarsområde. All testingen tar kapasitet som er kritisk for oss å prioritere til redningsaksjoner hvor det er fare for liv og helse, sier operativ redningsinspektør Andreas H. Næsheim ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Redningslederne har over tid erfart at testing av SSAS-systemet forekommer hyppigere.

– Det store volumet av disse testene er funksjonstester av systemet om bord som operasjonsrommet på HRS ikke trenger å inkluderes i.

Næsheim presiserer at endringen i testregimet, som Sjøfartsdirektoratet og Hovedredningssentralen nå har kommet frem til i fellesskap, ikke vil få betydning for reelle terroralarmer.

Fakta:

Ship Security Alarm System (SSAS) er skipets terroralarmsystem. Alle skip som er sertifisert med internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat skal ha SSAS om bord. På norskflaggede skip skal alarmen programmeres slik at den sender varsel til Hovedredningssentralen (HRS) på Sola.

Når HRS mottar alarm fra et skip, skal de snarest mulig varsle rederiets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (CSO) om dette for å få klarhet om sikkerhetshendelsen om bord. Dersom terroralarmen er reell, varsler HRS relevante myndigheter som inngår i den norske beredskapsorganiseringen som bistår ved pirat- eller terrorangrep på norske skip.

Terroralarmens funksjon skal testes regelmessig for å sjekke at den vil fungere i kritiske situasjoner, men mange rederier har inkludert HRS i denne testingen. Det har vist seg å ta uforholdsmessig mye tid og ressurser fra HRS, som skal prioritere reelle redningsoppdrag.

Publisert i