Redningshåndboken er endelig her!


 

Hovedredningssentralen har nå publisert «Håndbok for redningstjenesten». Den ble prelansert under FORF-konferansen 2018 og offisielt publisert under Redningskonferansen 2018. Den har et opplag på 25000 eksemplarer og distribusjonslisten finner du her: (Distribusjonsliste pdf).  Du kan også laste den ned som PDF her: (Håndbok for redningstjenesten pdf). Vi planlegger å revidere boken hvert 3. år.

Konkrete revisjonsinnspill kan sendes til redningshandboka@jrcc-stavanger.no