Redningskonferansen 2016 er gjennomført


Redningskonferansen 2016 ble arrangert på Gardermoen 28.september, og samlet 250 deltakere fra ulike etater og aktører i Redningstjenesten. Konferansen ble avviklet i løpet samme uke som Ambulanseforum og Brann & redning hadde sine årlige konferanser.

Årets redningskonferanse hadde fokus på et tenkt scenario, en ulykke hvor et passasjerskip begynner å brenne nær land. Ulike etater og aktører fikk så anledning til å presentere egne roller og oppgaver rund en slik hendelse.

Konferansen samlet også et panel fra helikopterulykken ved Turøya. Her fikk deltakere høre hva som fremmet og hemmet samvirke under denne aksjonen.

I tiden etter lunsj fikk deltakerne anledning til å delta på foredrag knyttet til temaer innenfor redningstjeneste og lederskap, teknologiutvikling og hvordan redningstjenesten kan utvikles i fremtiden.

Siri Lill Mannes var konferansier, en jobb hun utførte på en utmerket måte.

Programmet  for konferansen med ulike temaer finner du her.