Redningskonferansen 2021

Redningskonferansen 2021 er en jubileumskonferanse som feirer at Hovedredningssentralen har vært i drift i over 50 år.

Hovedredningssentralen ble etablert i 1970. Opprettelsen ga Norge en moderne redningstjeneste. I over 50 år har redningstjenesten hatt et unikt samvirke mellom offentlige, frivillige og private organisasjoner. Redningskonferansen i år vil bli et jubileum med blikk på både fortid, nåtid og framtid. Viktige hendelser og tiltak vil bli presentert, diskutert og belyst i et utviklingsperspektiv.

Les mer: https://www.redningskonferansen.no/

Redningskonferansen vil bli streamet

Lenke dag 1

Lenke dag 2

Publisert i