Evalueringsrapport kvikkleireskredet på Gjerdrum

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Evalueringsrapporten om redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum er ferdigstilt.

Med denne rapporten starter neste fase i arbeidet etter denne hendelsen. Nå må læringspunktene omsettes til nye rutiner, endring av planverk, utvikling av nye digitale verktøy og kompetanseutvikling. Her vet vi at det allerede er mye godt arbeid som er påbegynt. Denne hendelsen er evaluert i et samarbeid mellom Hovedredningssentralen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Politihøgskolen.

Rapport Gjerdrum – Hovedredningssentralen 03-06-2021

Publisert i