Redningskonferansens Erfaringsseminar

Avalanche_Zinal-1024x768-smalere-1024x409
Avalanche_Zinal-1024x768-smalere-1024x409

https://ambulanseforum.no/2017/06/14/redningskonferansens-erfaringsseminar-2017/

 

 

Programmet oppsummert:

Mulighetsstudien og øving for læring –
forutsetninger for individuell og kollektiv
kunnskapsdannelse i redningstjenesten
Geir Sverre Braut, leder av Mulighetsstudien
og forsker Universitetet i Stavanger

Generelt om skred
Albert Lunde, stipendiat UiS og
leder i Nord-Gudbrandsal alpine redningsgruppe

Skredet i Lyngen 16. mars
◾Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS
◾Røde Kors Ressursgruppe Skred i Tromsø: Lege Julia Fieler
◾Fagleder skred Røde Kors: Frode Hansen

Paneldebatt med erfaringspunkter

Hva kan redningshelikopteret og luftambulansen bidra med under skred?
◾330 skvadronen
◾Norsk Luftambulanse

Ny nasjonal retningslinje for behandling av hypoterme pasienter
Øyvind Thomassen, luftambulanselege, Helse Bergen

Skredet ved Haugastøl 15. mars
◾Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS
◾Fagleder skred: Politi Stig Sundfjord
◾Øvre Buskerud Røde Kors Skredgruppe: Terje Engerbakk
◾Statens luftambulanse Ål: Lege Ole Petter Haugen
◾Norske Redningshunder: Pål Bakken

Paneldebatt med erfaringspunkter

PLIVO og samvirke – har utviklingen av PLIVO-prosedyren overføringsverdi til resten av redningstjenesten? Hva er erfaringene så langt med prosedyren?
◾Innsatsleder helse
◾Innsatsleder brann
◾Innsatsleder politi

Oppsummering av dagen

 

Publisert i ,