Redningstjenesten leverer!

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Oversiktskart

Kystvaktskipet Andenes var på patrulje i området mellom Bjørnøya, Hopen og Sørkapp på Spitsbergen, og satte et team ombord i den norske frysetråleren Tønsnes for en rutinemessig fiskeriinspeksjon. Skipene var da omlag 155 nm (270 km) fra Longyearbyen sykehus, og 385 nm (710 km) fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Da teamet kom ombord på Tønsnes fikk de vite at en av besetningen var syk, og en undersøkelse på stedet ga grunn til å tro at tilstanden var alvorlig nok til at pasienten måtte evakueres til sykehus. K/V Andenes kontaktet Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) klokken 15:44 for å få i gang en evakuering til sykehus. I mellomtiden ville KV Andenes’ lege og sanitetspersonell ta seg av pasienten.

K/V Andenes (Foto: Forsvaret)

K/V Andenes (Foto: Forsvaret)

Kystradio Nord formidlet kontakt med Radio MEDICO ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og i samarbeid med AMK Tromsø ble det raskt avklart at pasienten skulle evakueres inn til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Den tunge medisinske kompetansen i Bergen og Tromsø var nå rådgivere for KV Andenes’ medisinske personell.

Ved UNN ble også luftambulansekoordinatoren ved AMK (LA-AMK) engasjert i planleggingen. En mulig evakueringsvei ville være med helikopter til Longyearbyen og derfra med ambulansefly til UNN.

Luftforsvarets 337 skvadron hadde et NH-90-helikopter embarkert på KV Andenes, og det ble bestemt at dette helikopteret skulle ta oppdraget med å fly pasienten inn. Pasienten ble heist opp fra Tønsnes, og turen gikk via Bjørnøya, der personellet ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon var behjelpelig ved etterfylling av drivstoff.

Besetningsmedlem evakueres fra M/T Tønsnes av NH-90. (Foto: K/V Andenes)

Helikopteret landet ved UNN i Tromsø klokken 21:05. Det var da gått 5 timer og 21 minutter fra første melding kom inn til HRS NN, og pasienten var transportert inn fra “midt i Barentshavet.”

Denne redningsaksjonen kunne ikke ha vært gjennomført uten det gode samarbeidet som er etablert mellom alle aktørene som sammen utgjør redningstjenesten.

Vel blåst, alle sammen!

Fakta om deltakerne i redningsaksjonen:

  • KV Andenes er et kystvaktskip i Nordkapp-klassen. Skipsklassen er godt egnet for operasjoner i de nordlige havområdene våre, og er utstyrt med hangar og helikopterdekk for  NH-90-helikopter.
  • NH-90 er Forsvarets multirolle-helikopter. Det opereres av 337 skvadron på Bardufoss flystasjon, og leverer tjenester i kystvaktoppdrag, søk- og redningsoppdrag, medisinsk evakuering, antiubåtoperasjoner, kontraterror, spesialoperasjoner og overvåking.
  • Radio MEDICO er en medisinsk rådgivningstjeneste for skip, etablert ved Haukeland Universitetssjukehus. Rådgivingen foregår over radiosamband, og formidles av Kystradio Nord.
  • Kystradio Nord eies av Telenor, og har ansvaret for all sivil maritim radiokommunikasjon i de norske nordområdene. De er samlokalisert med HRS Nord-Norge.
  • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er den enheten i Helsevesenet som besvarer det medisinske nødnummeret (113) og overvåker ambulansetransporter. AMK er vanligvis bemannet av sykepleiere og ambulansepersonell.
  • Luftambulansekoordinatoren ved AMK (LA-AMK) har ansvaret for at Helseforetakets flygende ressurser disponeres på den best mulige måten til enhver tid.
  • Bjørnøya Meteorologiske Stasjon er, som navnet sier, vår meteorologiske stasjon på Bjørnøya. Stasjonen er bemannet av  ni personer og to hunder. Ved stasjonen er det etablert drivstoffdepoter for helikoptre.
  • Hovedredningssentralen Nord-Norge er overordnet ansvarlig for all redningstjeneste – sjø-, land- og luftredning, i den nordlige delen av Norges redningsansvarsområde.
Publisert i