Rekordmange redningsledere autorisert

Kake - autorisasjon Bodø
Kake - autorisasjon Bodø

Det siste som skjedde før påske var kanskje også det største som har skjedd på Hovedredningssentralen (HRS) i nyere tid. 14 nye redningsledere er autorisert, det høyeste tallet noensinne i HRS sin historie.

– Dette er veldig kjekt! sier Jon Halvorsen, direktør ved Hovedredningssentralen. At de nye redningslederne nå har gjennomført etatsutdanningen representerer en reell styrking av operasjonsrommene våre. De bidrar uten tvil til økt kapasitet hos Hovedredningssentralen.

I midten av april i fjor var det klart for oppstart for de 16 nyansatte redningslederkandidatene på Sola og i Bodø. Det vil si, allerede på dag én var nyfødte verdensborgere på hjemmebane med og satte føringer for noen av foreldrenes oppstart ved HRS. Flere skal det bli, og det var derfor ikke alle 16 kandidatene som gikk opp til autorisasjonsprøve siste uka før påske.

Halvorsen tenker at det er noe symbolsk over at HRS starter med styrking av operasjonsrommet når organisasjonen nå står ovenfor en fase med mye utvikling, også for redningstjenesten som helhet. HRS får noen nye roller, oppgaver og ansatte, som muliggjør litt andre måter å jobbe på.

– Vi ser tydelig hvordan våre nyansatte tar med seg mye god kunnskap og nyttig kompetanse inn i organisasjonen, og vi er glade for at de har lyst til å jobbe sammen med oss!

Vær stolte!

Avdelingsdirektør Hanne H. Bragstad ved HRS i Nord-Norge strålte om kapp med de nyautoriserte redningslederne da hun talte til dem på en markering etter at prøvene var ferdig.

– Gratulerer til alle sammen! Hver og en av dere skal være stolte av det dere har oppnådd. Dere bringer alle noe nytt inn til HRS, og tar med dere faglig tyngde, sa hun.  

Med dette begynner avslutningen på det som har vært et hektisk kapittel i HRS sin historie. Fra signalene kom om økt bevilgning til grunnbemanning høsten 2022, til har det gått i ett med utlysning, tilsettingsprosess, planlegging av etatsutdanning, oppstart og gjennomføring. Alt dette har skjedd parallelt med en rekke andre prosesser på HRS.

En gruppe mennesker står på rekke og rad og holder diplomer og blomsterbuketter
De nyautoriserte redningslederne i Bodø sammen med visepolitimester Hammer og avdelingsdirektør Bragstad.

– Det har vært krevende, men mest av alt lærerikt, interessant og spennende. Nå tror jeg vi alle er klare for å lande litt, og gleder oss over at dere nå er fullverdige redningsledere, sa Bragstad.

Til stedet ved markeringen i Bodø var også visepolitimester Arne Hammer i Nordland politidistrikt.

– Gratulerer! Jeg håper dere er stolte av det dere har gjort nå, for vi rundt dere er veldig stolte av dere. Nå er dere blitt en offisiell del av redningsfamilien, der dere er lagspillere, men også kapteiner. Vi kommer ikke til å løse oppdragene om vi ikke spiller på lag, sa Hammer.

Hold den nødstedte i fokus

På Sola var avdelingsdirektør Kjetil Lussand minst like stolt som kollegaen i Bodø.

– Hjertelig til lykke med vel gjennomført etatsutdanning, og bestått autorisasjon. Dere har stått løpet ut og tilegnet dere mye ny kunnskap underveis. Vel blåst!

Han minnet om at med autorisasjonen følger det et stort ansvar, og at få andre yrkesgrupper sitter med et like stort ansvar.

– Glem aldri mantraet som ligger i veggene her, om å holde den nødstedte i fokus. Bruk den kompetansen og erfaringen dere har tatt med dere inn til HRS, aktivt i rollen som redningsledere.

8 glade mennesker med hver sin blomsterbukett
8 nye redningsledere er autorisert på Sola
Publisert i