Snøskredsesongen er i gang igjen

Skred fra Sorbmegaisa i Lyngen, 19. mars 2012. Av et følge på seks personer, omkom fem.. Foto: 330 skvadron/Forsvaret
Skred fra Sorbmegaisa i Lyngen, 19. mars 2012. Av et følge på seks personer, omkom fem. Foto: 330 skvadron/Forsvaret
Skred fra Sorbmegaisa i Lyngen, 19. mars 2012. Av et følge på seks personer, omkom fem.. Foto: 330 skvadron/Forsvaret
Skred fra Sorbmegaisa i Lyngen, 19. mars 2012. Av et følge på seks personer, omkom fem. Foto: 330 skvadron/Forsvaret

Norges Geotekniske Institutt (NGI) beskriver snøskred slik:

Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og terrenget ligger til rette for snø- eller sørpeskred. I Norge betyr dette ca. 7 % av hele landet. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom snø, vær og terreng. I tillegg kan skred utløses av menneskelige aktiviteter som scooterkjøring eller skigåing.

Snøskred kan være dødelige, og vi kan ikke hindre dem i å komme. Det hver enkelt av oss derimot kan gjøre, er å være bevisst risikoen der vi ferdes, minimere risikoen for å bli skredtatt og vite hva vi må gjøre i en situasjon der noen blir skredtatt. Ikke alle av oss kan gå kurs og utdanne oss til skredeksperter, men det finnes nettsteder som kan hjelpe oss godt på vei.

Skaff deg informasjon

NGI driver nettstedet snoskred.no, der du kan lese mer om snøskred og hva som utløser dem. Du finner en karttjeneste som hjelper deg å lokalisere de bratteste helningene i terrenget der du ferdes, du kan laste ned PDF-versjonen av «Håndbok om snøskred» og du finner mye bakgrunnsmateriale om snøskred generelt.

Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) driver nettstedet varsom.no, som blant annet leverer oppdaterte skredvarsler gjennom hele sesongen. Når du klikker deg inn på snøskredvarslene for området du skal ferdes i finner du varsler for en tre-dagers-periode, og ved å klikke på den enkelte dagen får du et mer detaljert tekstvarsel og beskrivelser av skredsituasjonen. Du finner også lenker til Skredskolen.

Skaff deg ferdigheter

Hvis du skulle være så uheldig at du kommer i en situasjon der noen er skredtatt, er det for sent å lete på nett. Det kan være vanskelig å varsle redningstjenesten, og det kan ta tid før andre kommer frem for å hjelpe. Det som er kritisk i den situasjonen er at du har de kunnskapene og det utstyret som skal til for egenredning, og for å finne og redde andre.

De beste stedene å lære noe om dette er hos de frivillige organisasjonene som driver med skredredning. Ta kontakt med lokalavdelingene av Røde Kors Hjelpekorps eller Norsk Folkehjelp Sanitet for å høre om de holder kurs – eller for å bidra som medlem!

Snøskred kommer, det vet vi, og vi kan ikke hindre det. Men alle kan gjøre sitt for å forebygge skade og død i snøskred. Nyt en trygg friluftsvinter!

Publisert i