Er du vår nye avdelingsdirektør på Sola?

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Hovedredningssentralen har ledig stilling som avdelingsdirektør ved avdelingen på Sola. Dersom du brenner for å videreutvikle norsk redningstjeneste er dette en unik mulighet.

Om stillingen

Du vil være stedlig sjef på Sola og ha ansvaret for den daglige driften av avdelingen. I dette ligger det p.t. personalansvar for om lag 30 personer. Som avdelingsdirektør på Sola er du en del av HRS sin ledergruppe. Du vil være med på å forme og utvikle norsk redningstjeneste med utgangspunkt i de erfaringene vi gjør i store og små redningsaksjoner hver dag. Du jobber tett med direktør og avdelingsdirektør i Bodø.

Les den fulle utlysningen og søk stillingen på Jobbnorge sin stillingsportal.

HRS er inne i en periode med sterk utvikling. I 2023 skal vi øke antall redningsledere på vakt i operasjonsrommet, og vi er derfor i gang med en omfattende prosess der vi rekrutterer og skal lære opp nye redningsledere. I tillegg styrker vi organisasjonen med faglige ressurser som blant annet skal jobbe med fagutvikling, analyse og læring, opplæring og andre oppgaver som er med på å utvikle HRS og norsk redningstjeneste. Fra 2024 overtar HRS ansvaret for enheten som forvalter redningshelikoptre i Norge. Denne enheten innlemmes i HRS sin organisasjon på Sola.

For å jobbe hos oss må du være selvstendig og ha stort pågangsmot. Du kommer til å jobbe i en liten og kompakt organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse. Din evne til å gjøre bruk av den samlede kompetansen i virksomheten gjennom å være lyttende og inkluderende er helt avgjørende. Hovedredningssentralen sin unike rolle som både toppnode og nav i den norske redningstjenesten gjør at du som leder hos oss vil være med å prege utviklingen av norsk redningstjeneste. Som leder på HRS vil du ta del i styringsdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet.

Søknadsfrist 25. januar 2023.

Operasjonsrommet på Sola.
Publisert i