Status for arbeid med utvikling av felles aksjonsstøtteverktøy

Utviklingsarbeidet fortsetter i forventet tempo og i riktig retning.

Prosjektgruppen har hatt 14 møter siden oppstarten 1. februar i år. Syv av dem har vært sammen med utviklere for å avklare behov og ønsker for verktøyet.

Nå starter arbeidet med å avklare roller inn i verktøyet som blant annet vil avgjøre tilgangsnivået til brukerne. Videre arbeides det med felles (delt) aksjonslogg og ressursoversikt. Det vil være ytterligere to møter i 2022. Det siste avholdes sammen med utviklere i Bodø 8. desember.

Siden sist oppdatering har Barents Watch og utviklerne hatt et første teknisk møte med Politiets IKT-tjenester. Det er viktig at dette forsetter som et godt og nært samarbeid, og man er så langt enige på et overordnet plan.

Arbeidsgruppe for personvern

En juridisk gruppe for vurderinger av aktuelle problemstillinger knyttet til personvern (GDPR), data- og informasjonssikkerhet har også blitt dannet. Denne gruppen består av representanter fra Norges Røde Kors, Politiet, Barents Watch og Hovedredningssentralen. Første innledende møte for denne gruppa var fredag 11. november.

Hovedredningssentralen har fått noen forespørsler fra andre virksomheter og organisasjoner med ønske om involvering og mulig inkludering i arbeidet.

Første prioritet er å utvikle et verktøy for søk etter savnede personer på land. Andre behov blir vurdert i en senere fase, men det er svært ønskelig at det ferdige utviklede verktøyet kan brukes i alle domener (land, luft og sjø) og under alle typer redningsaksjoner.

Den operative ekspertgruppen har i stor grad kommet frem til en enighet når det gjelder terminologi, type søk, navn på roller og ande begrep og betegnelser. Det er en stor fordel for dette arbeidet at «Nasjonal veileder for søk etter savnet på land» nylig er revidert og betraktes som normativ for denne delen av arbeidet.

Utviklingsplan for prosjektet

Fase pre-alfa

 • Kart
 • Tegne oppdrag
 • IPP og oppmøtested
 • Online- og offline-støtte
 • Sanntidsposisjon
 • Sanntidsspor

Fase Alfa

 • Eksport GPX-spor
 • Filtrere og sortere på all data i kartet
 • Brukere og roller med tilgangsstyring
 • Deltakeradministrasjon
 • Ressursstyring
 • Lagadministrasjon

Fase beta

 • Kommunikasjon til brukerne (melding / pushvarsel)
 • Kartlag (egne valg huskes) (Flere grunnkart f. eks. satelitt/kartblad, f. eks. NVE utløpskart)
 • Tegne andre ting (f. eks. sirkler)
 • Import GPX mv.

Versjon 1

 • Lagring og eksport med hensyn til personvern
 • Hendelseskategorier
 • Sirkler automatisk basert på statistikk (behovskartlegging)
Skjermdump fra testvisning av nytt verktøy.
Skjermdump som viser grensesnitt for hvordan søkeverktøyet kan se ut på henholdsvis mobil og desktop.

 

Publisert i