Vil du bli redningsleder?

Vil du styre den samlede norske redningsinnsatsen når det virkelig gjelder? Hovedredningssentralen (HRS) trenger flere redningsledere både i Bodø og på Sola, og rekrutteringsarbeidet er i gang.

Redningslederne ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (Bodø) og Hovedredningssentralen Sør-Norge (Sola) sørger for at redningstjenesten er beredt til å hjelpe 24 timer i døgnet, hele året.

Steinar Vatne begynte som redningslederkandidat ved Hovedredningssentralen på Sola i 2018. Han har bakgrunn fra forsvaret, og liker at ingen dager er like når han nå jobber som redningsleder.

–  Jeg trives godt med usikkerheten som ligger i at du vet aldri hva dagen bringer. En vakt kan starte rolig, for så å eksplodere midtveis, forteller han.

Vatne motiveres av variasjonen i arbeidsoppgaver. Han følger opp: 

– Andre ganger jobber du med utviklingsprosjekter på dagtid, utenfor den ordinære turnustjenesten i operasjonsrommet. Gjennom dette arbeidet får vi være med på å videreutvikle den norske redningstjenesten.

Kollegaene hans har hatt en rekke ulike jobber før de kom til Hovedredningssentralen. Noen har maritim erfaring, både sivil og militær, mens andre har jobbet innen luftfart, i politiet eller jobba på AMK. Fellesnevneren er operativ bakgrunn og gode samarbeidsevner.

Les mer om Steinar og andre redningsledere sin jobbhverdag.  

– Jobben som redningsleder går kort fortalt ut på å koordinere og styre de ulike ressursene som deltar i en redningsaksjon, det seg være til sjøs, på land eller i lufta. Du må tåle stress, ha høy grad av situasjonsforståelse og evne til å ta raske beslutninger, forteller Ståle Jamtli.

Han er fungerende avdelingsdirektør ved HRS på Sola, og sjefen til Steinar og de andre som jobber der.  Jamtli er tydelig på at dette en jobb som appellerer til deg som vil hjelpe andre, og ta ansvar på vegne av felleskapet.

– Redningslederkandidater får en unik opplæring og innsikt i alle elementer ved den norske redningstjenesten. Dette etterfølges av en meningsfull jobbhverdag. Du får mulighet til å utgjøre en forskjell i det daglige, samtidig som du får påvirke utviklingen av redningstjenesten, sier Jamtli. 

Litt om Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen (HRS) har to avdelinger; avdeling Nord-Norge i Bodø og avdeling Sør-Norge på Sola. HRS har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde.

HRS har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.

Publisert i