Utvikling av Felles digitalt verktøy for aksjonsstøtte

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Erfaringer etter hendelsen på Gjerdrum romjulen 2020 og andre søks- og redningsoperasjoner de siste årene har avdekket at redningstjenesten ikke har tilstrekkelig digitale verktøy for samvirke på tvers mellom resursene ute på skadestedet eller i søksområdet. Hovedredningssentralen har derfor henvendt seg til BarentsWatch (BW) i Kystverket og anmodet om at de sørger får å få utviklet et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten til bruk for både offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner.

BW har startet med å analysere og definere den teknologiske plattformen for løsningen. De utforsker nå teknologi for offline støtte og mobil støtte.

Det er utpekt en operativ ekspertgruppe som regelmessig møter BW-teamet for å skissere ønsker og behov som skal løses med et slikt verktøy. Ekspertgruppen består av fem fra frivillige organisasjoner (Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgruppe) og tre fra politiet (en hundefører, en innsatsleder og en operasjonsleder)

Det vil foregå fortsatt testing videre fremover internt i gruppen. Dette er en styrt prosess.

Videre fremdriftsplan vil kunne formidles etter sommeren 2022.

Kontaktperson ved Hovedredningssentralen er Per Olaf Torkildsen, tlf. 91742317, e-post: per.olaf.torkildsen@jrcc-stavanger.no

Publisert i