38,5 timer fra Kolgujev til Vadsø

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Søndag 11. oktober, klokken 1514, fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) informasjon fra Radio MEDICO ved Haukeland sykehus om at et besetningsmedlem på en norsk tråler øst i Barentshavet måtte evakueres inn til sykehus.  Tråleren befant seg på det tidspunktet mellom Kolgujev-øya og sørspissen av Novaja Zemlja, omlag 430 nautiske mil (795 km) øst av Vardø.

Barentshavet (høyreklikk for å åpne i ny fane)

Posisjonen var i Russlands ansvarsområde for søk og redning, men det ble avtalt med sjøredningssentralen i Murmansk at HRS NN skulle ta ansvaret for oppdraget. Tråleren satte kurs mot Vardø, og det var forventet at den ville være innenfor rekkevidde for Sea King rundt midnatt, natt til tirsdag 13. oktober.

Men som det heter: En ulykke kommer sjelden alene! 12. oktober klokken 1740, en halv times tid etter at Sea King-maskinen fra Banak hadde tatt av, fikk de et teknisk problem som gjorde at de måtte returnere.

HRS NN tok da kontakt med Bristow, som opererer et redningshelikopter basert i Hammerfest som dekker egensikkerheten som er pålagt rundt helikopterflygingene til og fra oljeinstallasjonene utenfor Finnmark. Bristow var positive til å utføre oppdraget, og sendte sitt redningshelikopter mot Vadsø for å fylle opp drivstoff før de fløy ut over havet. Så snart Sea King Banak hadde avklart sitt tekniske problem, ville deres tilstedeværelse være godt nok til at oljeindustrien kunne fortsette sine flyginger til og fra installasjonene.

Klokken 2220, like før Bristows redningshelikopter skulle ta av fra Vadsø, fikk også de et teknisk problem og måtte avbryte oppdraget. Problemet var av en slik art at det ikke lot seg gjøre å utbedre raskt.

HRS NN tok da kontakt med Sysselmannen på Svalbard for å sjekke om ett av deres to redningshelikoptre kunne brukes til oppdraget, og svaret var positivt. Dette ble ikke nødvendig siden Sea King Banak ble «friskmeldt», og fikk oppdraget igjen. De tok av fra Banak klokken 2330, fløy rundt Varangerhalvøya på grunn av værforholdene, etterfylte drivstoff i Vadsø og fløy ut mot tråleren. De evakuerte pasienten like etter klokka 0400 13. oktober og leverte vedkommende til ambulansefly i Vadsø klokken 0545, 38,5 timer etter at HRS NN fikk første melding.

Denne historien illustrerer hvor stor vilje og evne det er i det norske samfunnet til å hjelpe når det trengs. Både den private organisasjonen Bristow og det offentlige Norge ved Sysselmannen, 330 skvadron og Kystradio Nord strakk seg så langt som det var nødvendig for å ta vare på den ene som trengte hjelp, selv når det medførte ulemper for egen beredskap og aktivitet.

Evnen til samarbeid og samvirke på tvers av organisasjonsgrenser er en av styrkene til den norske redningstjenesten.

Publisert i