Redningstjenesten 50 år


I år er det 50 år siden Hovedredningssentralen ble etablert.

I den anledning er det utarbeidet en jubileumsbok som kan leses her:

Redningstjenesten – bok

HRS retter en stor takk til alle samvirkepartnere og ser frem til samarbeid i 50 nye år.