– Aksjonsstøtteverktøyet er lett å ta i bruk!

En kvinne holder en mobiltelefon og man ser demonstrasjon av et støtteverktøy på mobilen.
En kvinne holder en mobiltelefon og man ser demonstrasjon av et støtteverktøy på mobilen.

Nylig var den operative ekspertgruppa for felles aksjonsstøtteverktøy samlet i Stavern. Anledningen var øvelse nummer to i rekken for å teste verktøyet slik det er utviklet per nå.

Christian Mortensen jobber til daglig i Røde Kors, men han er også med i den operative ekspertgruppa som leder arbeidet med å utvikle nytt felles digitalt aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten. I Stavern var han ansvarlig for å organisere øvelsen en hustrig torsdagskveld.

– Målet med akkurat denne øvelsen var å teste KO-funksjonaliteten i det nye aksjonsstøtteverktøyet. Det var i overkant av 70 frivillige som stilte opp, sammen med en rekke deltakere fra politiet, forteller Mortensen. 

Politifolka satt i ILKO sammen med ledere fra de frivillige organisasjonene.

– Vi vektla arbeidet i innsatsleders KO denne kvelden, for å se hvordan aksjonsledelsen opplevde verktøyet i bruk under et fiktivt søksoppdrag. Utviklerne som både bisto og observerte KO-arbeidet var veldig fornøyde med dataene de fikk hentet inn underveis.

Øvelsen ble etter hvert avbrutt på grunn av et skarpt oppdrag et annet sted i distriktet for mange av de frivillige deltakerne.

– Det gjorde egentlig ikke noe at øvelsen ble avsluttet litt før tiden. Vi rakk å få det vi trenger for å utvikle systemet videre, sier Mortensen.

Både han og Hovedredningssentralens prosjektleder for aksjonsstøtteverktøyet, Per Olaf Torkildsen, er takknemlige for innsatsen til de som gjorde øvelsen mulig.

– De frivillige organisasjonene er ryggraden i norsk redningsberedskap. Vi er helt avhengige av at de stiller opp i leteaksjoner. Ikke nok med det, de stiller opp på en torsdagskveld seint i november, for at vi skal få de erfaringene vi trenger til utviklingsformål! Det samme gjelder politifolkene som legger om tjenesten, flytter på vakter og rigger seg til for å bruke sin kompetanse inn i øvelsen, slik at prosjektet får de erfaringene vi trenger for å fullføre utviklingen av verktøyet.  Tusen takk til alle sammen! sier Torkildsen.

Samarbeid på tvers av fag og etater

Arbeidet med å utvikle felles aksjonsstøtteverktøy ledes av Hovedredningssentralen som en videreutvikling av digitale tjenester fra BarentsWatch. BarentsWatch leder en gruppe utviklere fra Sopra Steria for den tekniske utviklingen, mens frivillige organisasjoner og politi er representert i en operativ ekspertgruppe. Denne gruppa har hele veien jobbet tett med utviklerne for å sørge for at verktøyet blir så relevant som mulig for sluttbrukerne – både de uti felt og de som sitter inne i KO.

Fra BarentsWatch er det Anna Karlqvist som leder arbeidet. Hun var godt fornøyd med øvelsen i Stavern.

– Den var godt organisert og vi fikk det vi trenger på dette tidspunktet i utviklingen, sier hun. Det var kjekt også at Redningsselskapet kunne være med på strandsøk fra sjøsida!

Karlqvist beskriver hvordan utviklerne har laget en struktur som nå må fylles med innhold.

– Vi fikk de dataene vi trenger for å komme videre. Det er ingen tilbakemeldinger som tyder på at det var problemer ved verktøyet som gjorde at folk ikke fikk gjort jobben sin underveis i øvelsen.

Hun er likevel klar på at verktøyet ikke er ferdig ennå.

– Vi oppdrager alltid ting som vi må rette på, og så har vi noe viktig funksjonalitet som vi må utvikle videre før aksjonsstøtteverkøyet er klart til å tas reelt i bruk. Dette må testes ut i en tredje øvelse før vi er klare for å gå inn i pilotperioden, forteller Karlqvist.

Aksjonsstøtteverktøyet er enkelt å bruke

HRS sin utsendte var med et lag fra Røde Kors Hjelpekorps og Speiderens beredskapsgruppe ut i søketeig. Tilbakemeldingene fra mannskapene på bakken var tydelige.

– Det er lett å bruke, det er forholdsvis enkelt å holde oversikten – og det er effektivt.

Når første teig var ferdig søkt tok det ikke mer enn et halvminutt før neste oppdrag lå tydelig og klart på nettbrettet hos alle lagsmedlemmene. Det var ikke behov for å gå inn i KO i mellomtiden.

Deltakerne i øvelsen fikk mulighet til å få en grunnleggende innføring i aksjonsstøtteverktøyet noen dager før øvelsen. 

– Jeg hadde ikke anledning til å være med på det, så jeg bruker det for første gang nå når jeg er ute og går, fortalte en av deltakerne. Selv uten opplæring er det nokså intuitivt hvordan det fungerer. Dette lover veldig bra!

Observerte fra sidelinja

Med over 70 frivillige, 16 observatører og en stab/utviklergruppe på rundt 20 personer var det folksomt på Justissektorens kurs- og øvelsessenter denne novemberkvelden.

– Det var veldig kjekt at vi fikk med oss så mange observatører til øvelsen. Frivillige fra FORF, representanter fra politiet og fra Gjensidigestiftelsen var invitert inn. De fikk en orientering om verktøyet, snakket med deltakerne og kunne følge øvelsen og bruken av verktøyet på storskjerm i auditoriet hvor KO var satt, forteller Per Olaf Torkildsen.

Les mer: Nytt aksjonsstøtteverktøy vil bidra til å redde liv [Gjensidigestiftelsen]

Torkildsen forteller at prosjektet bruker smidig utviklingsmetodikk.

– I det ligger at utviklerne jobber brukernært gjennom hele prosessen. Oppsiden er at vi jobber med de problemstillingene som brukerne hele tiden peker på er de viktigste, men nedsiden er at det er vanskelig å tidfeste milepæler.

Han avslører at det vanligste spørsmålet han har fått det siste året er også det vanskeligste å svare på: Når er verktøyet ferdig og klart til bruk?

– Vi kommer til å kjøre en tredje øvelse i løpet av februar, sannsynligvis i Øst politidistrikt. Noe tid etter det starter pilotperioden i Sør-vest politidistrikt.

Veien videre

En egen gruppe jobber med å klarlegge for opplæring og utrulling.

– Når vi er fornøyde med pilotperioden, vil vi rulle det ut i hele landet. Det skal etter planen skje samtidig, slik at alle politidistriktene får verktøyet tilgjengelig fra samme stund. Det blir en krevende oppgave, men vi vet at folk venter på dette nå, sier Torkildsen.

Les mer: Prosjekthistorikk for utviklingen av felles aksjonsstøtteverktøy

En gruppe frivillige, politi og observatører ser på et kart på en storskjerm i et auditorium
To mennesker er ute på leteaksjon i mørket. De har på hodelykter og ser på en mobiltelefon.
Publisert i