Hovedredningssentralen tar ansvar for Øvelse Nord i 2024

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Nord universitet, politiet, brann og Hovedredningssentralen går sammen om kriseøvelsen i Bodø. Det første scenariet blir en redningshendelse til sjøs.

Nord universitet, Hovedredningssentralen, Nordland politidistrikt og Salten Brann IKS har skrevet under på en ny samarbeidsavtale om Øvelse Nord Samvirke. Den nye avtalen innebærer at blålysetatene fra og med våren 2024 tar et større ansvar for planlegging og gjennomføring av samvirkeøvelsen, mens Nord universitet ivaretar støtte- og administrasjonsfunksjoner i øvingsplanlegging og gjennomføring – samt pedagogiske aktiviteter.

Avtalen om Øvelse Nord Samvirke, ble nylig formalisert og underskrevet av partene.

I den nye samarbeidsavtalen skal de store etatene rullere på hvem som er prosjekteier og har prosjektlederansvar. Våren 2024 vil HRS ha ansvaret, deretter følger politiet i 2025, og så brann i 2026.

Det er allerede klart at scenario for den første øvelsen etter den nye avtalen blir en redningshendelse til sjøs. 

– Med et sjøscenario er det naturlig at HRS er med og tar et ansvar, sier avdelingsdirektør Hanne H. Bragstad ved Hovedredningssentralen Nord-Norge. 

Øvelse Nord Samvirke er et flerårig samarbeidsprosjekt. Alle partene stiller nødvendig forberedende og operative ressurser til rådighet, og avstemmer sin innsats etter valgt øvingsscenario og tilgjengelig kapasitet. Øvingsmålene til HRS, politiet og brann blir førende for valg av scenario.

– Samvirkeøvelsen hadde vokst seg så stor at det er på tide at de store aktørene i redningstjenestene og nødetatene tar hovedansvar for å drive den videre. For skuelystne vil Øvelse Nord i stor grad se ut som tidligere år, ved at det blir fullt kjør for studentene og mange faglige forelesninger og seminarer på campus i Bodø, sier Maria Strandås, som er Nord universitet sin prosjektkoordinator i samvirkeøvelsen.

– Derimot innebærer avtalen økt grad av forutsigbarhet rundt øvelsen. Nå forplikter de store aktørene seg til å ta lederansvaret og til å evaluere planleggingsfase og gjennomføring. Noe som er viktig for å bli bedre. Avtalen gjør arbeidet mer forutsigbart. Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir, sier hun.

I etterkant av øvelsen skal det legges vekt på evalueringer av den operative, strategiske og taktiske samlede innsatsen, og av samarbeidet i øvelsesplanleggingen.

Tre kvinner og en mann sitter ved et bord og ser på fotograf etter å ha signert en avtale.

Øvelse Nord Samvirke: Avtalepartnerne f.v. varabrannsjef Kjetil Haugen, Salten Brann IKS, politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet og avdelingsdirektør Hanne H. Bragstad, Hovedredningssentralen. Foto: Lise Fagerbakk

Publisert i