Evaluering av redningsaksjonen på Gjerdrum

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

«Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en rapport om erfaringene fra redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen i forbindelse med kvikkleireskredet i Gjerdrum 30.12.20. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Hovedredningssentralen et supplerende tildelingsbrev med oppdrag å utføre dette.

Kvikkleireskred av dette omfanget er relativt sjeldent i Norge, og er av et såpass stort omfang og kompleksitet i redningsarbeidet at man ønsker å lære hva som fungerte bra (best practice) og hvilke forbedringspunkter som kan identifiseres.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et mandat for arbeidet. Mandat Gjerdrum endelig

Det er sammensatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hovedredningssentralen, Politihøgskolen og DSB. Arbeidet ledes av Hovedredningssentralen, og rapporten skal leveres til Justis- og beredskapsdepartementet 1. juni 2021.»

   

Publisert i